Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ηλεκτρονικά και από τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιο τομέα θα γίνεται πλέον η αναζήτηση δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων κατά τη συναλλαγή τους με τους πολίτες, όπως προβλέπει διευκρινιστική...
εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Κατρούγκαλου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το μέτρο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών αποκτά καθολική εφαρμογή σε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο και ενισχύεται με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αρμόδια υπηρεσία θα αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση θα γίνεται πλέον με κάθε πρόσφορο τρόπο και όχι μόνο μέσω τηλεομοιοτυπίας. Επιπροσθέτως, όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά, μέσω κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών του Δημοσίου ή μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΜΗΣ - ΚΕΠ»:
- Θα εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά και από τα ΚΕΠ.
- Θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα με ηλεκτρονικό τρόπο από τις υπηρεσίες.
Επίσης, απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης και υποβολής δικαιολογητικών, καθώς πλέον οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη και να κάνουν δεκτά, από τους ενδιαφερόμενους, έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται με τη χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου