Κυριακή 24 Μαΐου 2015

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ


Η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη φημολογούμενη αύξηση του ΦΠΑ στην διανυκτέρευση – σχεδόν τριπλασιασμό - από το 6,5 % που ισχύει σήμερα στο 18 % καθώς και την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων στο κόστος διαμονής. Το ελληνικό τουριστικό προϊόν ανταγωνίζεται ως μία πλήρως διεθνοποιημένη οικονομικά δραστηριότητα με αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ της τάξης του 8-10%. Η πρόσθετη αυτή επιβάρυνση θα επιφέρει μείωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος, απώλεια αφίξεων και συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου με συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας αλλά και έμμεσων και άμεσων εσόδων για την εθνική και την τοπική μας οικονομία.
Η δυσμενής αυτή επίδραση θα είναι πολύ μεγαλύτερη αναλογικά στις μικρές και μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω του μικρού τους μεγέθους δεν διαθέτουν τους μηχανισμούς αντιστάθμισης της συγκεκριμένης αύξησης.
Ο Τουριστικός Τομέας συμβάλλει πλέον σε ποσοστό περίπου 20% στο εθνικό ΑΕΠ, και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε τοπική κλίμακα, και αναγνωρίζεται πλέον από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας η πολλαπλά ευεργετική επίδραση του στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης τα τελευταία χρόνια και μέσα στην αδυσώπητη κρίση που μαστίζει την ελληνική οικονομία, είναι ένας από τους τομείς που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην τόνωση των δημοσίων εσόδων από την άμεση και έμμεση φορολογία καθώς και στη επιβίωση των αντίστοιχων ασφαλιστικών φορέων.
Συναισθανόμενοι τον ιδιαίτερο αυτό ρόλο μας σε τοπική και εθνική κλίμακα, και επιθυμώντας να έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε την στήριξη της εθνικής μας προσπάθειας στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο από την κρίση, καλούμε όλους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να ενεργήσουν με σύνεση προφυλάσσοντας τον Τουριστικό Κλάδο από βεβιασμένες και αποσπασματικές ενέργειες.
Η πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ξυπτερά –

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου