Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Προσλαμβάνονται 450 άτομα στη ΔΕΗ

Η 3Κ/3025 προκήρυξη απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη ΔΕΗ ΑΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες (θέσεις - κλάδο κλπ) της ως άνω Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
                         www.asep.gr/asep/site/home.csp


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου