Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αποτέλεσμα εικόνας για απαγόρευσης του καπνίσματος

   Ανακοίνωση  των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για την εφαρμογή του Νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος


Ανακοινώνεται σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ: ΔΥΓ6/ΓΠοικ.3399/14-01-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α΄ 174)  θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών για την εφαρμογή του Νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος.

            Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους ισχύουν και για τη χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα.

           
            Καλούνται οι επαγγελματικές ενώσεις – σωματεία, δημόσιος τομέας, φορείς κτλ, να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη και τους υπαλλήλους τους, για την τήρηση των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.Μ.Ε.Π.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΜΥΡΟΦΟΡΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου