Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Αντιπροσωπεία του Δήμου Κατερίνης στην Κύπρο, για την 4η διακρατική συνάντηση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BIOWASTE του Προγράμματος Interreg IV Balkan Med 2014 – 2020Στην τέταρτη διακρατική συνάντηση όλων των εταίρων, στο πλαίσιο του έργου BIOWASTE: «Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών», του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020,  η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 20 έως 22 Ιουνίου, στον Δήμο Γερμασόγειας Κύπρου συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Κατερίνης.Ειδικότερα, ο Δήμος Κατερίνης, ο οποίος  είναι ο επικεφαλής εταίρος, εκπροσωπήθηκε στις εργασίες από τους Αντιδημάρχους Νίκο Παπαζιώγα & Δημήτρη Βαϊνά αντίστοιχα, από την Κατερίνα Πόδα (Project Manager του έργου) και από τον Κώστα Ζαπουνίδη (εκπρόσωπο της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.).

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των εταίρων και ειδικότερα του Δήμου Γερμασόγειας, του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Goce Delcev, ενώ ενεργός ήταν σε όλες τις εργασίες η συμμετοχή του Δημάρχου Γερμασόγειας κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΞΥΔΙΑ, ο οποίος επιφύλαξε θερμή υποδοχή και φιλοξενία στους συμμετέχοντες εταίρους του BIOWASTE.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η πρώτη πιλοτική εφαρμογή των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ACUs) στο Δήμο Γερμασόγειας, τη λειτουργία των οποίων οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν διεξοδικά και συζήτησαν εκτενώς με τους τοπικούς stakeholders.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν από τους οικοδεσπότες τα θέματα της Ατζέντας, από τον επικεφαλής εταίρο η συνολική πρόοδος του project και από όλες τις αντιπροσωπείες των εταίρων η πρόοδος σε τοπικό επίπεδο. Προσδιορίσθηκαν δε,  τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου, συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα οικονομικής διαχείρισης και δημοσιότητας και τέλος ορίσθηκε το περιεχόμενο των προσεχών συναντήσεων.


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.338.255,00 €. Πρόκειται για πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο (Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν.

Ειδικά, για τον Δήμο Κατερίνης ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 407.044,00 € και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% (85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 15% από Εθνικούς Πόρους).

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένας ελάχιστος αριθμός 6 αυτόνομων  μηχανικών κομποστοποιητών (ACU), δύο σε κάθε Δήμο. Εκτιμάται ότι οι δύο μονάδες ACU κάθε δήμου θα μπορούν να επεξεργάζονται μέχρι και 120tn οργανικών απορριμμάτων ετησίως και συνολικά, κατά τη διάρκεια του έργου, όλες οι ACUs θα είναι σε θέση να διαχειριστούν έως και 500 tn τρόφιμα και πράσινα απόβλητα. Οι αυτόνομοι μηχανικοί κομποστοποιητές αποτελούν την αιχμή του δόρατος σε ότι αφορά την τεχνολογία της κομποστοποίησης, καθώς πρόκειται για μικρές κλειστές ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με έλεγχο εκλυόμενων οσμών και διασταλαζώντων υγρών.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ένα λεπτομερές σύστημα Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay as you throw (PAYT) για καθέναν από τους εμπλεκόμενους δήμους, με βάση την ανάλυση πληροφοριών και των τοπικών δεδομένων.

Επιπλέον θα διεξαχθεί πλήρης και λεπτομερής περιβαλλοντική αξιολόγηση, καθώς και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας) με στόχο τον προσδιορισμό του πραγματικού περιβαλλοντικού οφέλους του προτεινόμενου συστήματος, καθώς και των πραγματικών οικονομικών στοιχείων από την πραγματοποίηση ενός τέτοιου συστήματος σε πλήρη κλίμακα. Τέλος, θα αναπτυχθεί διαδικασία επέκτασης του BIOWASTE σε ολόκληρο το δήμο.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου BIOWASTE είναι ένα σύστημα διαχωρισμού πηγών στερεών αποβλήτων, που στοχεύει κυρίως στον κλάδο της φιλοξενίας καθώς και σε μικρές και αποκεντρωμένες κοινότητες, οι οποίες αποτελούν το πυρήνα οργανικών αποβλήτων, με την επιτόπια επεξεργασία τους να διαδραματίζει σημαντικό και βασικό ρόλο.


Πληροφορίες για το έργο  BIOWASTE υπάρχουν  στα linkhttp://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/15/   και http://www.biowaste-balkanmed.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου