Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα και έργα συντήρησης οδικού δικτύου στην Πιερία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αποτέλεσμα εικόνας για αντιπλημμυρικά έργα

Σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα και έργα συντήρησης οδικού δικτύου στην Πιερία, συνολικού προϋπολογισμού 574.400 ευρώ, υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στον τομέα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου υπέγραψε το έργο«Καθαρισμός ρεμάτων–τάφρων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας»προϋπολογισμού 74.400 €, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και προβλέπει καθαρισμό από αυτοφυή βλάστηση, απορρίμματα και μπάζα σε τμήματα τάφρων του στραγγιστικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεχίζει με ικανοποιητικό ρυθμό σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν σε καθαρισμούς ρεμάτων και καναλιών, συμβάλλοντας στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Τα έργα αυτά αποτελούν  προτεραιότητα του προγραμματικού σχεδιασμού της στο σύνολο των κατασκευαστικών και διαχειριστικών παρεμβάσεων στην περιοχή, που ενισχύουν την ασφάλεια και, παράλληλα, προωθούν την ανάπτυξη του τόπου.
 «Προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους. Μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων έργων, όπως το έργο καθαρισμού ρεμάτων και τάφρων, λειτουργούμε προληπτικά, προκειμένου να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι από την εκδήλωση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.
Στον τομέα της συντήρησης του οδικού δικτύου της Πιερίας, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου υπέγραψε το έργο«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού-φωτοσήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας»προϋπολογισμού 500.000 €.
Το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και προβλέπει εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης, συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών καθώς και νέες εγκαταστάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Με αυτό τον τρόπο, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας βελτιώνει τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών και συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον αναπτυξιακό της προγραμματισμό.
«Υπογράψαμε μία σημαντική σύμβαση για να βελτιώσουμε τον ηλεκτροφωτισμό και τη φωτοσήμανση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, πάντα με γνώμονα τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών», υπογράμμισε ηΑντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου