Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Χρηματοδότηση για 150 δήμους, από το «Πράσινο Ταμείο»!

Αποτέλεσμα εικόνας για Χρηματοδότηση για 150 δήμους, από το «Πράσινο Ταμείο»!
ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ!
Σχεδόν, 9 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν σε 150 Δήμους της χώρας, ώστε να προχωρήσουν στην εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Μία απόφαση του Πράσινο Ταμείο, ένας  φορέας που εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όπως έγινε γνωστό, από το υπουργείο, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., του Ταμείου αποφασίσθηκε να ενταχθούν οι 150 Δήμοι, ως δικαιούχοι χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 ευρώ, στον άξονα προτεραιότητας  4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016».
Τα Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχουν στόχο την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου,
-Δίνουν έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης.
- Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και
-Προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική.
Σε αυτό το πλαίσιο, καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών αστικής κινητικότητας.
Ακολουθεί πίνακας με τους Δήμους που χρηματοδοτούνται από το Γραφείο Τύπου:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου