Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος : ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2017†  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος
πρός τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Στήν ἀρχή τοῦ Νέου Ἔτους κάνουμε διάφορες σκέψεις γιά τόν χρόνο πού πέρασε καί γιά τόν χρόνο πού ἔρχεται. Οἱ σκέψεις εἶναι φιλοσοφικές, κοινωνικές, ἠθικές, οἰκονομικές καί γενικά σκέψεις γύρω ἀπό θέματα πού ἀπασχολοῦν κάθε ἄνθρωπο.
Καί εἶναι γνωστόν ὅτι τόσο τό παρελθόν ὅσο καί τό μέλλον ρίχνουν πολύ βάρος στό παρόν.
 Αὐτήν τήν ἡμέρα, τῆς Πρωτοχρονιᾶς, εἶναι ἐπίκαιρος ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή:
·        «Προσέχετε λοιπόν καλά,πῶς ζεῖτε. Μήν ζεῖτε ὡς ἀσύνετοι ἀλλά ὡς συνετοί. Νά χρησιμοποιεῖτε σωστά τόν χρόνον σας, γιατί ζοῦμε σέ πονηρούς καιρούς».

                   Ὁ ἴδιος λόγος ἐπαναλαμβάνεται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί στήν πρός Κολασσαεῖς ἐπιστολή:
·        «... νά φέρεσθε μέ σύνεση κάνοντας καλή χρήση τοῦ χρόνου ἀξιοποιώντας κάθε εὐκαιρία».
Ἡ λέξη χρόνος χρησιμοποιεῖται πολλές φορές στήν Ἁγία Γραφή καί ἔχει πολλές σημασίες, ἰδιαιτέρως δηλώνει τόν κατάλληλο καιρό, ἀλλά καί τήν κατάλληλη περίσταση καί εὐκαιρία. Στήν προκειμένη περίπτωση μέ τήν λέξη χρόνος ἐννοεῖται ἡ διάρκεια τῆς ζωῆς μας.
          Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ στούς Χριστιανούς νά ἐξαγοράζουν τόν χρόνο τῆς ζωῆς τους. Μέ τό ρῆμα αὐτό συνιστᾶται νά ἀξιοποιοῦμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας.
          Ἡ σωτηρία ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς. Καί αὐτό πρέπει νά γίνεται, γιατί ἡ ζωή μας διαρκεῖ λίγο ἤ μᾶλλον δέν γνωρίζουμε πόσο θά διαρκέσει. Αὐτό τό γνωρίζουμε ἀπό τήν πείρα μας, γιατί ὅλοι ἀποροῦμε γιά τό πόσο γρήγορα περνᾶ ὁ χρόνος, ὅτι τελικά ἡ ζωή εἶναι μικρή καί δέν μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε ὅλους τούς στόχους μας.
          Βρισκόμαστε σέ καιρούς, σέ χρόνους, στούς ὁποίους οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Ἀκούγονται πολλά γιά τήν κατάσταση στήν Χώρα μας, γίνονται

ἀναλύσεις πού φανερώνουν ὅτι τά οἰκονομικά, κοινωνικά καί ἐθνικά προβλήματα εἶναι αὐξημένα καί πρόκειται νά ἐπιδεινωθοῦν. Δέν ἀναφέρομαι μόνον στά οἰκονομικά προβλήματα, ἀλλά καί στά πολιτιστικά, τά ἐκκλησιαστικά, τά ἐθνικά.
Γιά ὅλα αὐτά, καί γιά τήν σωτηρία μας πρέπει:
·                    νά ἀξιοποιοῦμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας,
·                    νά εἴμαστε δημιουργικοί στή θέση πού κατέχουμε,
·                    νά προσευχόμαστε στόν Θεό, γιατί τά περισσότερα ἀπό τά προβλήματα δέν λύνονται μέ ἀνθρώπινα μέσα,
·                    νά ἐλπίζουμε γιά τή διόρθωση τῶν πραγμάτων,
·                    νά μετανοοῦμε γιά ὅσα διαπράξαμε στό παρελθόν,
·                    νά λαμβάνουμε ἀποφάσεις γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος.
          Καί αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο, γιατί πολλοί ἀπό τούς συνανθρώπους μας ἐνεργοῦν ὡς «ἄσοφοι», εἶναι ἀπερίσκεπτοι, ἀνόητοι. Πειραματίζονται γιά ἀξίες πού δοκιμάσθηκαν αἰῶνες, παραβαίνουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί πολλά ἄλλα. Γι᾿ αὐτό πρέπει νά ἀποκτήσουμε πνευματική σοφία καί νά μήν συμπεριφερόμαστε «ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί».
          Μέ τήν προτροπή νά ἐξαγοράζουμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας, νά τόν ἀξιοποιοῦμε μέ τόν καταλληλότερο τρόπο γιά ὅλα τα θέματα, κυρίως γιά τά πνευματικά ζητήματα, νά μετανοοῦμε, εὔχομαι ἐγκάρδια:
Χρόνια πολλά, καλά καί εὐλογημένα!
Εὐτυχισμένη καί δημιουργική ἡ Νέα Χρονιά!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου