Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:  
                                                                                                                                                  

 1.  
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΦΟΔΣΑ για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλο

 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Λύση ή μη του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, εντεταλμένος σύμβουλο

 1.  
Ανταλλαγή Αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

 1.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση ή μη αναστολής υποχρέωσης εισφοράς σε χρήμα
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση των αριθ. 15 και 16/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (Ν.Π.Δ.Δ.) που αφορούν στην ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης οικ. έτους 2017
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, πρόεδρος Δ.Ω.Κ.

 1.  
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αριθ. μελέτης 61/2015), προϋπολογισμού  299.837,40  ευρώ εκτός ΦΠΑ, σε συνέχεια της αριθ.289/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων, προϋπολογισμού 33.470,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, (αριθ. μελέτης 31/2014), σε συνέχεια της αριθ.291/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

 1.  
Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών  χρήσεων των 2ο & 5ο Γ.Ε.Λ. Κατερίνης για τη διεξαγωγή μουσικής συναυλίας από την Πολυτονικής Ορχήστρα
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ

 1.  
Τροποποίηση της 256/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση έναρξης πιλοτικής λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας και τηλεσυνεργασίας (katerini.e-meeting.gr) για το δημοτικό συμβούλιο και άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου μας, τρόπου λειτουργίας αυτής και ορισμός διαχειριστών και τεχνικού υποστήριξης», ως προς τα ονόματα των διαχειριστών
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                     

Ο Πρόεδρος
    Αθανάσιος Λιακόπουλος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:


Τροποποίηση της 597/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017».
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος

Λιακόπουλος Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου