Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Οι εγκύκλιοι για ανταποδοτική σύνταξη, επανυπολογισμό, σύνταξη χηρείας, ΕΚΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για Οι εγκύκλιοι για ανταποδοτική σύνταξη,

Νέες εφαρμοστικές αποφάσεις για το νέο Ασφαλιστικό κοινοποίησε το υπουργείο Εργασίας. Τα νέα δεδομένα στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, δηλαδή αυτού που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης για τη λήψη σύνταξης γήρατος, στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών, καθώς και του χρόνου ασφάλισης. Πώς θα αναπροσαρμοστούν οι ήδη καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά την 12.05.2016 κύριες συντάξεις των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017 ολοκληρώνεται η αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων.

Ειδικότερα, η πρώτη απόφαση (με αριθμό Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016) αφορά την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ.

Η δεύτερη απόφαση (με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.60272/2196/23.12.2016) αφορά τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη και τα δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης και η τρίτη απόφαση (με αριθμό Φ.80000/οικ.59606/2172/23.12.2016) το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2017.

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 περιλαμβάνονται στην απόφαση Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016.

Τέλος στην απόφαση Φ80000/οικ.60273/2197/23.12.2016 δίνονται διευκρινίσεις για τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς των δύο τμημάτων της σύνταξης και την Εθνική σύνταξη.

http://www.tovima.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου