Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023 ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

 

 Σκύβουμε μέ δέος καί μέ εὐλάβεια στήφάτνηὅπου γεννήθηκε ὁ ΧριστόςἘπιθυμοῦμε νά προσκυνήσουμε τόν Λυτρωτή τῆς Οἰκουμένηςσυνεπαρμένοι ἀπό τόμυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας καί τῆςἄπειρης γάπης. Γονατίζουμε στήν πρόχειρη στέγη τῶν ἀλόγων ζώων, πού ἔγινε

• τόπος τῆς φανέρωσης τῆς «καινῆςκτίσεως»,
• τόπος συνάντησης τοῦ Θεοῦ μέ τόννθρωπο,
• τόπος που ὁ Θεός σαρκώθηκε καί ὁ ἄνθρωπος θεώθηκε καί λυτρώθηκε.

Ἡ προσέγγιση καί τό προσκύνημα στήΦάτνη τῆς Βηθλεέμ δέν θά πρέπει νάἀποτελεῖ μιά συμβατική ἤ ἐθιμοτυπική πράξη. 

Ἡ φάτνη, πού δέχτηκε καί φιλοξένησε τόθεϊκό Βρέφος, ἔχει μιά ἀφάνταστηκαθαρότητα καί μοναδικότητα. Κρύβει ἕναἀσύλληπτο κι ἀνερμήνευτο μυστήριο. 

Τό βρέφος πού περιβλήθηκε τά φτωχά σπάργανα καί ἀναπαύτηκε πλάι στά ἄλογαζῶαεἶναι

• ὁ ὑπερούσιος Λόγος, 
• ἡ ἄπειρη Ἁγιότητα
• ἡ ἀπρόσιτη Θεότητα, ἑνωμένη μέ τήννθρωπότητα,
•  νέος Ἀδάμ
• τό πρόσωπο τῆς ἀναφορᾶς καί τῆςἕμπνευσής μας. 

Ἡ φάτνη ποτελεῖ γιά ὅλη τήν οἰκουμένητήν ἀνεξάντλητη δεξαμενή τῆς ἀγάπης καίτῶν ποικίλων δωρεῶν τοῦ ΘεοῦΤήν πύλη τή«μετάγουσα» ἀπό τό σκότος τῶν ἀδυναμιῶνκαί τῶν παθῶν μας στό φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

 

 

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ὥρα τοῦ «τέλους» γιά τόνπαλαιό κόσμο καί ἡ ὥρα τῆς «ἐκκίνησης» γιά τή ζωή τῆς ἀλήθειαςκαί τῆς κοινωνίας μέ τόν περούσιο Θεό.

Ἡ φάτνη μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τήν ταραχή τοῦ κόσμου καίμᾶς βάζει στήν ἀτμόσφαιρα τῆς γαλήνης, τῆς εἰρήνης τοῦ ΘεοῦἘκεῖ δέν ἠχοῦν ἀπειλές καί ταραχές. Δέν διαπλέκονταισυμφέροντα. Δεν μεθοδεύεται ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπινουμόχθου καί τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξηςΤό ἀγγελικόμήνυμα σαλπίζει στήν ἀνθρωπότητα τήν εἰρήνη. «Δόξα ἐνὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Τό μεγάλο αὐτό δῶροτήθεμελίωση τῆς εἰρήνης στίς ταραγμένες ἀνθρώπινες ψυχές καίκοινωνίες μας, τό προσφέρει ὁ σαρκωμένος Θεός σέ ὅλη τήνοἰκουμένη.

Ὁ Γεννηθείς Χριστός 

• Ταπεινώθηκε, λαμβάνοντας μορφή δούλου. 
• Ἀπόθεσε ὅλο τό θεϊκό μεγαλεῖο Του.
• Ἦλθε κοντά μας.
• Στάθηκε πλάι μας.
• Ἄνοιξε διάλογο μαζί μας.
• Χρησιμοποίησε σχήματα καί εἰκόνες ἀπό τίς καθημερινές μας ἐμπειρίες
• Δέχτηκε νά μπεῖ στόν ρυθμό τῶν δικῶν μας συνηθειῶνστήνδοιπορίαστήν περιπέτεια, στόν διωγμό, στόν θάνατο. 
• «Πτώχευσε» Ἐκεῖνοςγιά νά πλουτίσει ὅλους ἐμᾶςμέ τάἀνεξάντλητα πλούτη τῆς ἀπόλυτης ἀλήθειας καί τῆς θεϊκῆςἀγάπης.

Ἡ Φάτνη μᾶς φέρνει κοντά στό Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ

Ἡ Γέννηση τοῦ Θείου Βρέφους ἐγκαινιάζει μιά νέα σχέση μέτόν Πλάστη, τόν Λυτρωτή μας. Μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς δίνει τήδυνατότητα νά καταλάβουμε τό μέγεθος τῆς ταπείνωσης καί τοῦἐλέους τοῦ Χριστοῦ.

 

Εὐλογημένα Χριστούνγεννα !

Εὐτυχές τό Νέον Ἔτος !

 

†  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμῶνος

 

 

 

Μητροπόλεως 6

601 31  Κατερίνη

 

E-mail:mkitrous@hotmail.com

 

Τηλέφωνον: 23510 45085

Τηλεομοιότυπον: 23510 78044

 

www : imkitrous.gr

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου