Τρίτη 7 Αυγούστου 2012

675 προσλήψεις με συμβάσεις σε φορείς του νομού Πιερίας! Όλες οι θέσεις αναλυτικά!

politispierias.blogspot.gr

Ο  φορέας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 675 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του νομού Πιερίας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
Οι θέσεις είναι:


ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
10
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
10
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
12
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
10
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
23
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
18
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
6
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
10
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
14
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)
8
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
10
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
10
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
4
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
4
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
4
ΤΕ/ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
16
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
12
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
4
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
4
ΠΕ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠE, ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)
22
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
5
ΠΕ, ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ
2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
3
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
7
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕ, ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΗΠΟΥΡΟΙ)
2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΗΠΟΥΡΟΙ)
2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΗΠΟΥΡΟΙ)
2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2
ΤΕ, ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
3
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
26
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
4
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
6
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ)
3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)
3
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ
3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ)
3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
7
ΠΕ, ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΠΕ, ΤΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
8
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
1
ΠΕ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2
YΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
2
ΠΕ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
4
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΠΕ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2
ΠΕ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
Π.Ε. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
2
ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ
1
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΠΕ, ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2
ΠΕ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8
ΠΕ Η ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2
ΠΕ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4
ΠΕ, ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠΕ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΤΕ, ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB)
2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB)
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
4
ΠΕ/ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
1
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
4
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
4
ΤΕ, ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΟΙ
4
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
3
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
2
ΠΕ, ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ
2
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
5
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ
2
ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)
5
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
4
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΕ/ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
8
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB)
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
11
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ)
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ)
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
10
ΠΕ/ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
4
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
3
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
6
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
3
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
3
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
3
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
6
ΤΕ/ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
7
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
4
ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΒΟΥΝΟΥ)
2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
ΥΕ. ΕΡΓΑΤΗΣ
1
ΠΕ, ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
1
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΝΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
1
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ,
2
ΠΕ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου