Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Π.Ε. Πιερίας :«Δυνατότητα αποδέσμευσης δικαιούχων γεωργοπεριβα-λοντικών δράσεων του ΠΑΑ 2007-2013 χωρίς κυρώσεις»

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας γίνεται γνωστό ότι:
Μετά την έγκριση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ 2007-2013 των δράσεων 2.3Α «Ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή καπνού» και 2.3Β «Ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σακχαροτεύτλων», που έχουν υπογράψει σύμβαση έως την 31-12-2014, μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο νέο ΠΑΑ 2014-2020. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων μέχρι τη λήξη της αναληφθείσας δέσμευσης είτε, στην περίπτωση που οι συμβατικές τους υποχρεώσεις χρήζουν τροποποίησης, να αποδεσμευθούν από τη δράση χωρίς την απαίτηση επιστροφής ενισχύσεων που τυχόν τους έχουν/ή και θα τους καταβληθούν για το πρότερο διάστημα της αίτησης αποδέσμευσης. 
 
Η δυνατότητα αποδέσμευσης δύναται να ξεκινάει από το έτος 2015 και μετά. Οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποδεσμευτούν από τις υποχρεώσεις τους χωρίς κυρώσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης αποδέσμευσης είναι:
·        Αποδέσμευση από το έτος 2015   →   31 Μαρτίου 2016.
·        Αποδέσμευση από το έτος 2016      15 Μαϊου 2016
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-351-256 κα Θεοδωρίδου Σοφία

Η Προϊσταμένη της Δ/νσηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου