Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ : Δημιουργία Κέντρου πρόληψης για την υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξή του στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 

Ο Δήμος μας με απόφαση του Δ.Σ. ενέκρινε την πρόταση για τη δημιουργία ενός (1) Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας). Σκοπός του ΚΕΠ Υγείας είναι η παροχή προς τους συνδημότες μας αποτελεσματικών υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για την πρόληψη νοσημάτων, την οργάνωση προληπτικών εξετάσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.
Οι δράσεις αυτές θα εκτείνονται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Παράλληλα είναι φανερό πως η παρέμβαση των ΚΕΠ Υγείας ενδυναμώνει αντικειμενικά τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποκτά σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως είναι η υγεία, θεσμικά ενεργότερη συμμετοχή, μια και δημιουργούνται εκ των πραγμάτων υπηρεσίες συντονισμού, πρόληψης, ενημέρωσης και ελέγχου σε θέματα υγείας.
    Με αφορμή την δημιουργία του ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο μας, ο Δήμαρχος κ. Βαγγέλης Λαγδάρης τόνισε πως η νέα δομή υγείας αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στο επίπεδο της συμβουλευτικής και της πρόληψης. Εξέφρασε μάλιστα την αισιοδοξία του πως με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν και θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγείας και εκτίμησε ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται ισχυρότερος, αφού αποκτά και θεσμική θωράκιση σε τομείς, όπως είναι η υγεία, αλλά και η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, που, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ποιότητα της ζωής των συνδημοτών μας. Τέλος υπογράμμισε πως ύστερα από την εμπειρία του ενός και πλέον χρόνου λειτουργίας των πρώτων ΚΕΠ Υγείας στην Ελλάδα, είναι σημαντική η δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία, στον Δήμο Πύδνας Κολινδρού.
   Να σημειωθεί με την ευκαιρία αυτή πως τα ΚΕΠ Υγείας ως θεσμός απευθύνονται σε υγιείς πολίτες, εισάγοντας τον προ-συμπτωματικό έλεγχο στη ζωή όλων των πολιτών. Ο κάθε δημότης θα μπορεί να ενημερωθεί για πλήθος ασθενειών είτε με επισκέψεις στο ΚΕΠ είτε συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις – ημερίδες από εξειδικευμένους επιστήμονες για το σκοπό αυτό.

                                                                    Γραφείο Τύπου Πύδνας Κολινδρού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου