Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ


  Για την εύρυθμη λειτουργία του φετινού 45ου Φεστιβάλ Ολύμπου,  το διοικητικό συμβουλίου του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου αποφάσισε ομόφωνα την ίδρυση επιτροπών υποστήριξης τόσο της προετοιμασίας, όσο και των εκδηλώσεων  του κορυφαίου πολιτιστικού φορέα της Πιερίας.
  Οι επιτροπές θα συγκροτηθούν με την εποπτεία και επιλογή των συντονιστών-μελών της διοίκησης του ΟΡ.ΦΕ.Ο. και θα αποτελούνται από μέλη και φίλους του Οργανισμού. Η επιλογή θα υλοποιηθεί από την εθελοντική διάθεση των ενδιαφερομένων, που μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές.
Οι επιτροπές είναι

1)Καλλιτεχνική επιτροπή  
Διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προγράμματος
Συντονιστής  Γρηγόρης Παπαχρήστος, πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ΟΡ.ΦΕ.Ο. 
2)Επιτροπή Υποδομών και οργάνωσης εκδηλώσεων
Προετοιμασία των υποδομών των χώρων του 45ου Φεστιβάλ  Ολύμπου
Η διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Η εκπαίδευση και ο συντονισμός των εθελοντών .
Συντονίστρια Ζαφείρω Κουσιοπούλου, μέλος διοικητικού συμβουλίου
3)Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προβολής
Η αντιμετώπιση των θεμάτων συνεργασίας με την τιμώμενη χώρα
Η προετοιμασία  του καταλόγου των υποψηφίων τιμώμενων χωρών
Η διεκπεραίωση των θεμάτων των χορηγιών
Συντονίστρια Χάιδω Παπαχατζή, μέλος διοικητικού συμβουλίου
4) Επιτροπή Νομικής Υποστήριξης
Η επεξεργασία των συμβολαίων με τα καλλιτεχνικά σχήματα και καλλιτεχνικούς οργανισμούς
Η αντιμετώπιση νομικών θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του ΟΡ.ΦΕ.Ο.
Συντονιστής Νίκος Πασχαλούδης, Δημόσιες Σχέσεις διοικητικού συμβουλίου
5)Επιτροπή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Οργάνωση Γραφείου Τύπου
Προετοιμασία και διεκπεραίωση των  τελετών του 45ου Φεστιβάλ Ολύμπου
Συντονιστής Περικλής Χατζηγιάννης, μέλος διοικητικού συμβουλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου