Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Φορο-παγίδα για αγροτικά εισοδήματα...

                           Δυσάρεστη έκπληξη για πάνω από 350.000 φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες επιφύλαξε η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο που ψήφισε.

Οι φορολογούμενοι αυτοί, με βάση δύο συγκεκριμένες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, θα φορολογηθούν το 2017 για τα εισοδήματά τους με συντελεστή φόρου αυξημένο από το 13% στο 22%!

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ακόμη και τα άτομα τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες!

Νέοι όροι

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του πολυνομοσχεδίου, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται πλέον ο φορολογούμενος ο οποίος αποκτά τουλάχιστον το 50% του ετήσιου εισοδήματός του από την άσκηση αγροτικών δραστηριοτήτων και τηρεί λογιστικά βιβλία για τις δραστηριότητες αυτές.

Συνεπώς με βάση τα νέα αυστηρά κριτήρια που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 65 παύει να θεωρείται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης όποιος αποκτά εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστά από 35% έως και 49% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του καθώς επίσης και όποιος ασκεί μεν κυρίως αγροτικές δραστηριότητες αλλά δεν τηρεί λογιστικά γραφεία.

Χάνουν την έκπτωση
Πέραν των παραπάνω με τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 προβλέπεται πλέον ότι οι φορολογούμενοι που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικού εισοδήματός τους δεν δικαιούνται την έκπτωση φόρου εισοδήματος που κυμαίνεται έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Συνεπώς οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, που βάσει των νέων διατάξεων του πολυνομοσχεδίου δεν δικαιούνται το αφορολόγητο θα κληθούν να πληρώσουν για τα αγροτικά εισοδήματα του 2016 υπέρμετρα αυξημένους φόρους καθώς ο συντελεστής φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 20.000 ευρώ αυξάνεται κατά 69,2% από το 13% που ίσχυε μέχρι το φορολογικό έτος 2015, στο 22%.

Παραδείγματα

Εάν ένας φορολογούμενος χωρίς προστατευόμενα μέλη αποκτήσει φέτος εισόδημα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ και το 49% του εισοδήματος αυτού προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα δηλαδή το ποσό των 9.800 ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό των 10.200 ευρώ προέρχεται από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ θα φορολογηθεί με τη νέα ενιαία κλίμακα και θα κληθεί να καταβάλει φόρο 22% για το σύνολο του εισοδήματός του. Ο φόρος που θα πληρώσει με τις νέες αυτές διατάξεις ανέρχεται στο ποσό των 4.400 ευρώ.
Αν ίσχυε το αφορολόγητο όριο των 1.900 ευρώ θα πλήρωνε φόρο μόλις 256 ευρώ για το αγροτικό του εισόδημα και 2.244 ευρώ για το εισόδημα της ατομικής επιχείρησης. Συνολικά λοιπόν θα πλήρωνε 2.500 ευρώ ενώ με την εφαρμογή του αφορολογήτου θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο 1.900 ευρώ!
Αν εξακολουθούσε να ισχύει το καθεστώς φορολόγησης που εφαρμόζονταν πριν το νόμο 4387/2016 θα πλήρωνε φόρο 13% για το αγροτικό εισόδημα των 9.800 ευρώ, δηλαδή 1.274 ευρώ και επιπλέον φόρο 26% για το εισόδημα από την ατομική επιχείρηση δηλαδή άλλα 2.652 ευρώ. Συνολικά θα πλήρωνε φόρο 3.926 ευρώ.
Ουσιαστικά με το νέο καθεστώς θα καταβάλει επιπλέον φόρο 474 ευρώ σε σύγκριση με το φόρο που θα κατέβαλλε αν δεν άλλαζε τίποτα φέτος στη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος!

Εάν αγρότης με 4 προστατευόμενα τέκνα αποκτήσει φέτος αγροτικό εισόδημα 3.000 ευρώ και εισπράξει και άλλα 3.960 ευρώ επίδομα τέκνων από τον ΟΓΑ και άλλα 1.200 ευρώ από ενοίκια θα θεωρηθεί το 2016 ότι το αγροτικό του εισόδημα ήταν μικρότερο από το 50% του συνολικού εισοδήματος.
Ως εκ τούτου με τις νέες ρυθμίσεις για τις 3.000 ευρώ του αγροτικού εισοδήματος δεν θα ισχύει η έκπτωση φόρου και ο αγρότης θα φορολογηθεί με συντελεστή 22% οπότε θα κληθεί να καταβάλει φόρο 660 ευρώ.
Τα επιδόματα τέκνων θα απαλλαγούν από το φόρο εισοδήματος.
Για το εισόδημα από ενοίκια των 1.200 ευρώ ο αγρότης θα πληρώσει φόρο 15% δηλαδή άλλα 180 ευρώ.
Συνολικά ο αγρότης θα πληρώσει για το 2016 φόρο 840 ευρώ.
Αν ίσχυε η έκπτωση δεν θα πλήρωνε τίποτα για το αγροτικό του εισόδημα ενώ για τα ενοίκια θα πλήρωνε μόνο 180 ευρώ.
Αν ίσχυε το καθεστώς που εφαρμόζεται στα εισοδήματα του 2015 θα πλήρωνε φόρο 13% για το αγροτικό εισόδημα, δηλαδή 390 ευρώ και άλλα 132 ευρώ για τα ενοίκια. Συνολικά θα πλήρωνε 522 ευρώ.
Συνεπώς με τις νέες ρυθμίσεις ο αγρότης θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 660 ευρώ σε σχέση με αυτά που θα πλήρωσε αν δεν άλλαζε ο νόμος 4387/2016 ή επιπλέον 318 ευρώ αν δεν άλλαζε τίποτα στο καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων του.


enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου