Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Βασικά σημεία παρέμβασης Υπουργού Β. Αποστόλου στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. με θέμα την επόμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ.


                                                                                           «Η ΚΑΠ είναι η σημαντικότερη τομεακή πολιτική της Ε.Ε στην πορεία των ετών, τόσο για την οικονομική ανάπτυξη που προάγει, όσο και για την κοινωνική συνοχή του πληθυσμού της υπαίθρου την οποία διατηρεί.


Η περιοδική μεταρρύθμιση της πολιτικής ενισχύει τη θέση της και την καθιστά ικανή να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις.
Θεωρούμε ότι στη νέα περίοδο η ΚΑΠ πρέπει πρωτίστως να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά του τίτλου της, δηλαδή να είναι Κοινή και Αγροτική.

Ο κοινός χαρακτήρας πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία, διότι αλλιώς θα έχουμε ένα ακόμα σοβαρό πλήγμα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα – την εποχή που η Ενωμένη Ευρώπη βάλλεται ως έννοια και θεσμός ποικιλοτρόπως.
Αυτό σημαίνει ίσως, ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερη ευελιξία και λιγότερη επικουρικότητα.
Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τον αγροτικό χαρακτήρα διότι διασφαλίζοντας παραγωγή αγροτικών προϊόντων εκπληρώνουμε τις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών για ασφαλή, ποιοτικά και σε λογικές τιμές τρόφιμα.
Παράλληλα, πρέπει να είναι αρκούντως ισχυρή και εύρωστη ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.
Για τη νέα περίοδο, η ΚΑΠ καλείται να ανταποκριθεί σε μια σειρά από προσδοκίες όπως:
·        η δημιουργία θέσεων εργασίας,
·        η παραγωγή επαρκών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων
·        η παροχή δημοσίων αγαθών και η διαχείριση των προβλημάτων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή,
·        η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας,
·        η άνοδος της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και της οικονομίας της υπαίθρου,
·        η παραμονή του πληθυσμού στις μειονεκτικές περιοχές και η αντοχή του γεωργικού επαγγέλματος,
·        η ανταπόκριση στις κρίσεις των αγορών και τα αντίξοα κλιματικά φαινόμενα,
·        η ηλικιακή ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου,
·        η προώθηση της συλλογικής δράσης των γεωργών.
Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι αναγκαία η επαρκής χρηματοδότηση, η επικαιροποίηση  των εργαλείων που μας παρέχει η ΚΑΠ καθώς και η αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών μέσων που συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου