Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ :Υποχρεώσεις οικοπεδούχων για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς 
Από το Γραφείο Πολιτικής  Προστασίας του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού, διευκρινίζεται ότι ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινάει από της 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους και με βάση την κείμενη νομοθεσία (Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/12 και Κανονισμός Καθαριότητας) οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός των κωμοπόλεων Χωριών και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται στην αποψίλωση τους από τα ξερά χόρτα (κόψιμο) και στην απομάκρυνση τους, αλλά και την απομάκρυνση από αυτούς άλλων εγκαταλελειμμένων υλικών ή αντικειμένων, τα οποία μπορούν να καούν ή να εκραγούν, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς από της 1ης Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.
Σε βάρος εκείνων που δεν  συμμορφώνονται, θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου , το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου, θα βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και θα υποβάλλεται μήνυση (μέσω Π.Υ.) για παράβαση του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, που τιμωρείται με κράτηση μέχρι και 3 μηνών ή με πρόστιμο.
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για αποψίλωση και καθαρισμό ανήκει στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού (αρμόδια είναι το Τμήμα  Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, με τηλέφωνα επικοινωνίας του κοινού το 2353350100, εργάσιμες ημέρες και ώρες).
                                                                                           Αιγίνιο 26-4-2018

Από το Γραφείο Πολιτικής προστασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου