Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Τροποποίηση της πρόσκλησης των σχεδίων βελτίωσης


Αποτέλεσμα εικόνας για Σχέδια Βελτίωσης
Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό την ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν προέλθει από την τροποποίηση του θεσμικού του πλαισίου.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι σε πέντε Περιφέρειες της Χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής.
Επομένως, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης ορίζεται ως ακολούθως:
α) του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 05/06/2018. 
β) αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.
γ) του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 05/07/2018. 
δ) του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/07/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της τροποποίησης της πρόσκλησης θα βρείτε στις ιστοσελίδεςwww.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr στις οποίες αναρτήθηκε η πρόσκληση.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1.        Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 7), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος             2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου