Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Υποτροφίες Επαγγελματικού Λυκείου και Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με την ευγενική χορηγία της γαλακτοβιομηχανίας ΗΠΕΙΡΟΣ και της ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ


Το Επαγγελματικό Λύκειο και το Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με την χορηγία των εταιρειών γαλακτοκομικών προϊόντων ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ και ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ προκηρύσσουν τέσσερις πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019 – 2020.
Η προκήρυξη αφορά σε δύο πλήρεις υποτροφίες τριετούς φοίτησης για το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και δύο πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης του Ι.ΙΕΚ στην ειδικότητα «Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

Ø  Σε ότι αφορά τις υποτροφίες του ΕΠΑΛ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου και ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στον έλεγχο επίδοσης της Β’ τάξης Γυμνασίου και το πρώτο εξάμηνο της Γ’ τάξης Γυμνασίου να μην είναι κάτω από 14. Επιπλέον, να προέρχονται από γεωργική ή κτηνοτροφική οικογένεια κατά κύριο επάγγελμα. Όλες οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι την αποφοίτηση
των υποτρόφων μαθητών από το ΕΠΑΛ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αρκεί οι μαθητές να πετυχαίνουν κάθε σχολική χρονιά σχετικά καλή βαθμολογία αλλά και διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας. Οι υποτροφίες λαμβάνονται μόνο την χρονιά για την κατατέθηκε η αίτηση και δεν μεταφέρονται σε άλλη σχολική χρονιά, ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.   
Ø  Σε ότι αφορά τις υποτροφίες του Ι.ΙΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, να έχουν σχετικά καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και να προέρχονται από γεωργική ή κτηνοτροφική οικογένεια κατά κύριο επάγγελμα. Οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι και την αποφοίτηση των υποτρόφων σπουδαστών από το Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αρκεί οι σπουδαστές να πετυχαίνουν κάθε ακαδημαϊκή χρονιά σχετικά καλή βαθμολογία  αλλά και διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας. Οι υποτροφίες λαμβάνονται μόνο τη χρονιά για την οποία κατατέθηκε η αίτηση και δεν μεταφέρονται σε άλλη ακαδημαϊκή χρονιά, ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019.   

Να σημειωθεί ότι, τηρουμένων των προϋποθέσεων και κριτηρίων συμμετοχής, προτεραιότητα στις τέσσερις υποτροφίες θα δοθεί σε τέκνα προμηθευτών γάλακτος της «Ήπειρος ΑΕΒΕ» και της «Δομοκός ΑΕ». Και οι τέσσερις υποτροφίες καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων, διαμονής και σίτισης ετησίως.
Λίγα λόγια για το ΕΠΑΛ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό σχολείο. Συνδυάζει την παροχή γενικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα προσφέρει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Γεωπονίας, των Τροφίμων και του Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο ζώνες, την πρωινή και την απογευματινή, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική άσκηση.
Λίγα λόγια για το IIEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Ο σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.IEK) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε οι σπουδαστές να γνωρίσουν, κατανοήσουν και εφαρμόσουν καινοτόμες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος αναπτύσσοντας, παράλληλα, περιβαλλοντική συνείδηση. Η αποστολή του υλοποιείται με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων βιωματικών μεθόδων μάθησης στις εξαιρετικές εργαστηριακές υποδομές και πιλοτικές μονάδες παραγωγής που διαθέτει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν τη μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη.
Λίγα λόγια για την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ
Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, με εξαγωγική δραστηριότητα ανά την υφήλιο. Διαθέτει υπερσύγχρονες, υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις στον Αμμότοπο Άρτας και είναι πιστοποιημένη με τα πιο αυστηρά διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Η εμπειρία και η γνώση της παράδοσης, σε συνδυασμό με την παραγωγική δυνατότητα, τις τεχνικές, το πρωτοποριακό πνεύμα και τις συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, έχουν συντελέσει στη φήμη της ΗΠΕΙΡΟΣ, ως κορυφαίο παραγωγό καινοτόμων προϊόντων, βασισμένα στην Ελληνική τυροκομική παράδοση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ με 40% λιγότερο αλάτι, η ΗΠΕΙΡΟΣ μαλακή και η Ζεμύθα ΗΠΕΙΡΟΣ.
Λίγα λόγια για την ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ
Είναι γνωστή για την παραγωγή του ΠΟΠ φρέσκου αλειφόμενου τυριού Κατίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές.  Το εργοστάσιο της βρίσκεται στο Περιβόλι Δομοκού σε μια έκταση 17 στρεμμάτων.  Η ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ συλλέγει ετησίως περίπου 2.000 τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος της περιοχής. Μετά την εξαγορά από την ΟΠΤΙΜΑ, το εργοστάσιο επενδύει διαρκώς στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων, του ποιοτικού ελέγχου και της παραγωγικής διαδικασίας η οποία συνεχίζει όμως να πραγματοποιείται με την παραδοσιακή μέθοδο η οποία έκανε το Κατίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές ένα πολυαγαπημένο τυρί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου