Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Αποτέλεσμα εικόνας για «Εργαλεία ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας- Ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο»

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με θέμα «Εργαλεία Ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο», συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, στις 9:45 π.μ., στο ξενοδοχείο “Nikopolis Hotel” στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα Ballroom C), στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στην ημερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship», θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις:
·         «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» - Συνοπτική παρουσίαση και στόχοι του Έργου– Γεώργιος Γαλανός, λέκτορας, εκπρόσωπος του εταίρου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
·         Κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία- παρουσίαση των δράσεων των εταίρων Δήμος  Yakoruda και Τμήμα Τεχνών, Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski”,  MariaValkova, βοηθός καθηγητή, εκπρόσωπος του εταίρου Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski”.
·         Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και εργαλεία του έργου, Κωνσταντίνος Δάμης, Νομικός - Εμπειρογνώμονας, τεχνικός σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
·         Εκπαίδευση και επιμόρφωση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Νικόλαος Πόδας, Τεχνικός Σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
·         Εργαλεία χρηματοδότησης για Κ.Α.Λ.Ο., Νεοκλής Στάμκος, υπεύθυνος Τμήματος Μικροπιστώσεων, Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
·         Η δικτύωση και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ελένη Παπαθεοδοσίου, Πρόεδρος ΔΙΚΤΥΟΥ Κοιν.Σ.Επ. Κεντρικής Μακεδονίας.
·         Καλές πρακτικές Κ.Α.Λ.Ο. - Παρουσίαση της Κοιν.Σ.ΕΠ. Προστασίας ΠεριβάλλοντοςIONIAN RECYCLE HELLAS, Χρυσάνθη Πάντου, Εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.ΕΠ.
Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020.

Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” έχει ως κεντρικό άξονα την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας.
Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας, που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης, την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης και τον κοινωνικό αντίκτυπο. H διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να κινητοποιήσει και να αξιοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις με πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους.
Ο συνολικός στόχος του έργου είναι μια μετρήσιμη ενδυνάμωση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς εφαρμογής του έργου, η οποία θα εκφράζεται από: α) την αύξηση του αριθμού χρηστών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τον κύκλο εργασιών των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και β) τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: apfse@rdfcm.gr  μέχρι 28 Ιανουαρίου 2019.
Πληροφορίες για την ημερίδα και το έργο στο τηλέφωνο 2310 403004 (Πλατσιούρη Έλλη, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας).
Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο το πρόγραμμα της ημερίδας.

η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
" Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Τρέχουσα κατάσταση και δυναμική των κοινωνικών επιχειρήσεων "
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
Ξενοδοχείο Nikopolis (Ασκληπιού 16-18, Θεσσαλονίκη)
 BALLROOM C
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


9.45-10.15: Προσέλευση συμμετεχόντων
10.15-10.25: Έναρξη – Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
10.25-10.50: «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» - Συνοπτική παρουσίαση και στόχοι του Έργου – Γαλανός Γεώργιος, Λέκτορας, εκπρόσωπος του εταίρου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
10.50-11.10: Κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία- παρουσίαση των δράσεων των εταίρων Δήμος  Yakoruda και Τμήμα Τεχνών, Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski”,  κα. Valkova Maria, βοηθός καθηγητή, εκπρόσωπος του εταίρου Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski”.
11.10-11.40: Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και εργαλεία του έργου, Δάμης Κωνσταντίνος, Νομικός – Εμπειρογνώμονας, Τεχνικός Σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11.40-12.00: Εκπαίδευση και επιμόρφωση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Πόδας Νικόλαος, Τεχνικός Σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
12.00-12.40: Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
12.40-13.00: Εργαλεία χρηματοδότησης για Κ.Α.Λ.Ο., Στάμκος Νεοκλής, Υπεύθυνος Τμήματος Μικροπιστώσεων, Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
13.00-13.20: Η δικτύωση και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Παπαθεοδοσίου Ελένη, Πρόεδρος ΔΙΚΤΥΟΥ Κοιν.Σ.Επ. Κεντρικής Μακεδονίας
13.20-13.40: Καλές πρακτικές Κ.Α.Λ.Ο. - Παρουσίαση της Κοιν.Σ.ΕΠ. Προστασίας Περιβάλλοντος IONIANRECYCLE HELLAS, Πάντου Χρυσάνθη, Εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.ΕΠ.
13.40-14.30: Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου