Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

"ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ" της 28ης AGROTICA


“START YOUR ENGINES” for the 28th AGROTICA
 
Το πρώτο εκθεσιακό γεγονός της Helexpo για το 2020 αποτελεί και τη μεγαλύτερη κλαδική διοργάνωση για τον αγροτικό κόσμο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με φουλ τις μηχανές η Agrotica ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
 
The first exhibition event for Helexpo in 2020 will be the largest farming trade fair in Southeastern Europe. With its engines roaring, Agrotica is preparing to welcome thousands of professionals from Greece and abroad at the Thessaloniki International exhibition centre.
Στη μεγαλύτερη Agrotica που θα πραγματοποιηθεί, συμμετέχουν όλες οι σημαντικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις του κλάδου, εκπροσωπώντας την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και όλες τις καινούργιες εξελίξεις σε μηχανήματα, εφόδια και εξοπλισμούς.
Η 28η Agrotica συμπίπτει χρονικά και με τις πρώτες εγκρίσεις Σχεδίων Βελτίωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα οδηγήσουν σε εκσυγχρονισμό των εγχώριων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 
At the largest Agrotica to be held to date, participants represent all the important industries and businesses of the sector, denoting innovation, new technologies, and all the latest developments in machinery, supplies, and equipment.
The 28th Agrotica coincides with the first approvals of the Improvement Plans of the Ministry of Rural Development and Food, which will lead to the modernisation of domestic agricultural enterprises.
Δυνατές παράλληλες εκδηλώσεις
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Agrotica
Το Συνέδριο εστιάζει στο θέμα “Κλιματική Αλλαγή και Γεωργία”. 1 & 2/2 στο Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Γερμανός”.
περισσότερα
 
“Νέα Γεωργία-Νέος Συνεργατισμός”
Αποτελεί συνδιοργάνωση της HELEXPO, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά.
περισσότερα
 
Four Eyes for Farm
Παρουσίαση του ρομποτικού συστήματος Four Eyes for Farm. Συνδιοργάνωση της HELEXPO και του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ.
περισσότερα
 
Important side events
8th Pan-Hellenic Agrotica Congress
The Congress will focus on ‘Climate Change and Agriculture’. 1 & 2/2 at the ‘N. Germanos’ Conference Centre.
more
 
‘New Farming-New Cooperatives’
This event is being organised by HELEXPO, the Ministry of Rural Development and Food, and the New Agriculture for a New Generation programme.
more
 
Four Eyes for Farm
Presentation of the Four Eyes for Farm robotic system. Co-organised by HELEXPO and the Institute of Bio-Economy and Agro-Technology of CERTH.
more
 
Test drive
Η φετινή Agrotica φιλοξενεί επίσης ένα αφιέρωμα στο αγροτικό - επαγγελματικό αυτοκίνητο με test drive των τελευταίων μοντέλων μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.
 
This year’s Agrotica will also host a thematic exhibition on farming-professional vehicles, offering test drives of the latest models from the automotive industry.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου