Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 16 θέσεις Τ.Ε. Νοσηλευτικής (Ι.Δ ...

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, στις 10.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο:
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΥ ΟΡΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ” ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ».
• Προϋπολογισμού : 125.000,00 € (με 24% ΦΠΑ)
• Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
• Κωδικός έργου 2131ΠΙΕ003ΙΔΠ19

Εισηγήτρια:
Μαρία Μαλλιάρα,  Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 2ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς  έτους 2020

Εισηγήτρια:
Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 3ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ (τμήμα 2)» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Κωδικός έργου 2020ΕΠ50800000 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ 2020

Εισηγητής:
Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26ης, 27ης  ΚΑΙ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΤΙΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    459.000 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 808, με κωδικό έργου 2018ΕΠ80800006.

Εισηγητής:
Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 5ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ -  ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ»  του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών  από τη θεομηνία της 22ης Νοεμβρίου 2019 στη Π.Ε Χαλκιδικής» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή όλης της  Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής:
Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 6ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € από το Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Κωδ. Έργου: 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20».

Εισηγητής:
Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 7o:
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπάνης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων για τα τέκνα εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής:
Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας

Θέμα 8ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 9ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας

Εισηγητής:
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας


Θέμα 10ο:
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής:
Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου