Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Υποτροφίες για προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Εννέα υποτροφίες για προγράμματα σπουδών επαγγελματικής ...
Εννέα υποτροφίες σπουδών, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχει ο θεσμός «Υποτροφίες στις Περιφέρειες», που αποτελεί πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο) σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρονται οι δικαιούχοι, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται τους εκπαιδευτικούς φορείς.


Ο θεσμός εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εκπαιδευτικών φορέων, ενισχύοντας το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, με στόχο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για σπουδές νέων με επιδόσεις στο λύκειο, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προκήρυξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής,  καθώς και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=62&proclid=4322

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ..


Για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας : στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, στο e-mail: ygeias@pieria.pkm.gov.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου