Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

 


 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mailsms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 25Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  

Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (10η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

2.  

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αίθουσας δεξιώσεων - τελετών εντός του Β’ Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

3.  

Έγκριση εκμίσθωσης κατόπιν δημοπρασίας εσωτερικού χώρου στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών ροφημάτων

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

4.  

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

5.  

Λήψη απόφασης για ονομασία οδού στον συνοικισμό Ανδρομάχης του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6.  

Χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» αρ. μελ.: 77/2010

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

7.  

Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Κατερίνης στα οικοδομικά τετράγωνα στο Ο.Τ. 216 και στο Ο.Τ. 205Β

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης  

8.  

Ανάκληση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης  

9.  

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

10.  

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου