Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

ΑΛΕΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 


ΘΕΜΑ:

Αίτημα για συζήτηση του θέματος της περιβαλλοντικής ρύπανσης στο ΔΣ. και ανάληψη ενεργειών.

Σχετ.:

Α) Η από 6,8.2021 νέα καταγγελία για τη μη σύννομη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων καθώς και ρύπανση της αντιπλημμυρικής τάφρου.

Β) Το από 6.7.2021 έγγραφο αίτημά μας για συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ.

Γ) Η από 5.7.2021 επιστολή μας, μεταξύ άλλων και προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης.

Δ) Η από 1.6.2021 επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, Αναπληρωτή Δημάρχου και Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αξιότιμοι κύριοι

Επανερχόμαστε για τρίτη φορά στο αίτημά μας για συζήτηση του σοβαρού θέματος σχετικά με τη μη σύννομη λειτουργία επιχειρήσεων που εδράζονται κοντά στην αντιπλημμυρική τάφρο αλλά και γενικότερα μονάδων εγκατεστημένων σε όμορους Ο.Τ.Α. σε περιοχές περιμετρικά της Κατερίνης, όπως στην Περίσταση, στον Κορινό, στη Νέα Έφεσο και νότια της Ολυμπιακής Ακτής. Η δυσοσμία, πλέον, έχει ενταθεί και επεκταθεί σχεδόν σε όλη την πόλη, αλλά και στην περιοχή του Σιδηροδρομικού σταθμού και στην Περίσταση, ενώ εγείρονται σοβαρές ανησυχίες για την υγεία των πολιτών.

Η κατάσταση, πλέον, δείχνει ανεξέλεγκτη και δυσοίωνη για το μέλλον του τόπου μας. Σε συνέχεια των σχετικών επιστολών μας και ειδικότερα, μετά τη νέα καταγγελία μας, περιμένουμε την ικανοποίηση του αιτήματος των μελών της Ομάδας[2] για συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την προηγούμενη ενημέρωση όλων των δημοτικών συμβούλων επί των καταγγελλόμενων από την Ομάδα στην (Α) σχετική επιστολή μας, ώστε στη συνέχεια να τοποθετηθούν με σαφήνεια. Περιμένουμε σαφείς προτάσεις και ακολούθως τη λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος. Περιμένουμε από τον Δήμο Κατερίνης, να ανταποκριθεί στις κατά καιρούς δεσμεύσεις του για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θωράκιση της δημόσιας υγείας.

Θεωρούμε ότι, υπάρχουν εργαλεία τα οποία θα μπορούσε να ενεργοποιήσει ο Δήμος Κατερίνης, ως φορέας του περιβάλλοντος. Πολλά μέλη της Ομάδας, αναφέρονται σε δικονομικά μέσα όπως η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Από την άλλη, υπάρχει αδήριτη η ανάγκη, διερεύνησης των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης του αέρα, δεδομένης της φύσης των εκλυόμενων ρύπων (SO2 και ΝΟχ) από τις μονάδες θερμικής αδρανοποίησης του πτηνοσφαγείου. Επιβάλλεται, η αποκατάσταση της ιστορικής ρύπανσης στην αντιπλημμυρική τάφρο στη βάση μελέτης. Διαβάζουμε ότι, άλλοι Δήμοι της χώρας (Θεσσαλονίκη και Αττική) έχουν αναπτύξει συνεργασίες με πιστοποιημένους φορείς όπως το διαπιστευμένο εργαστήριο του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ για μετρήσεις διοξινών και φουρανίων[3] και το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ.

Προέχει η παύση της παρούσας περιβαλλοντικής ρύπανσης, με κάθε τρόπο. Αλλά και η αποτροπή της και στο μέλλον, απαιτεί τακτική παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Τελούμε εν αναμονή των ενεργειών σας, οι οποίες δέον να αναληφθούν το συντομότερο.

 

 

 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

της ΟΠΠ “I Can't Breathe

Παρθενόπη Παναγιωτίδου

 [1] Σας ενημερώνουμε ότι, η Ομάδα “I cant BREATHE”,  έχει αιτηθεί, εγγράφως,  τη διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου από το ΚΕΠΠΕ Πιερίας στο Πτηνοσφαγείο της «ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Περίσταση.

[2] Όπως συμφωνήθηκε στη συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 200 συνδημότες μας,  μετά τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στον Καπνικό Σταθμό τη 13η Ιουλίου 2021.

[3] Υπάρχουν και αξιόπιστα ιδιωτικά εργαστήρια για μετρήσεις βιομηχανικών ρύπων, όπως, η ENCO ΕΠΕ και η ENVIROMETRICS ΕΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου