Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Μελέτες υδραυλικής συμπεριφοράς και τοπογραφική για το ρέμα Βούθνηκας στον Κολινδρό

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
www.olympiobima.gr
Με το ρέμα Βούθνηκα ασχολήθηκε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πύδνας-Κολινδρού αποφασίζοντας για την απευθείας ανάθεση τόσο για την Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης του ρέματος όσο και για την Μελέτη  υδραυλικής  συμπεριφοράς  του  ρέματος. Και οι δυο μελέτες είναι απαραίτητες για να δοθεί αδειοδότηση από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από την αποκατάσταση που έγινε στη θέση «Πάρκινγκ  πλατείας» του Κολινδρού.

Τα παραπάνω αφορούν στον δρόμο που είχε γίνει στην συγκεκριμένη περιοχή πίσω από το πάρκινγκ. Στην φάση αυτή, ο δήμος έπρεπε να προβεί σε ανάθεση για σύνταξη.  Λόγω του ότι η προεκτιμημένη αμοιβή των επιμέρους μελετών δεν υπερβαίνει το 30% της κατηγορίας Α΄ τάξης πτυχίων επιτρεπόταν και έγινε απευθείας ανάθεση.  Οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες και στις δυο περιπτώσεις.
Η Τοπογραφική  μελέτη  αποτύπωσης  του ρέματος Βούθνηκας στον Κολινδρό θα εκπονηθεί στο στάδιο των Τοπογραφικών Εργασιών. Θα περιλαμβάνει την τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση της περιοχής του  ρέματος Βούθνικα  Κολινδρού στην θέση «Πάρκινγκ  πλατείας» του Κολινδρού αλλά και των όμορων γηπέδων για πλάτος όσο το πλάτος του ρέματος και μήκος 200μ. περίπου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει ότι προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Π.Δ.  696/74  και  515/89  καθώς  και  οποιαδήποτε  έρευνα,  επεξεργασία στοιχείων ή ειδική εξέταση κριθεί απαραίτητη για την άρτια εκπόνηση της μελέτης. Η προθεσμία εκπόνησης είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Μελέτη υδραυλικής συμπεριφοράς του ρέματος Βούθνηκας στον Κολινδρό θα εκπονηθεί στο στάδιο των Υδραυλικών Μελετών. Θα περιλαμβάνει την μελέτη του ρέματος Βούθνικα  Κολινδρού στην θέση «Πάρκινγκ πλατείας» του Κολινδρού όπως αποκαταστάθηκε από τον Δήμο. Η μελέτη θα περιλαμβάνει  ότι προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 696/74 και 515/89 καθώς και οποιαδήποτε έρευνα, επεξεργασία στοιχείων ή ειδική  εξέταση κριθεί απαραίτητη για την άρτια εκπόνηση της μελέτης. Και σε αυτήν την περίπτωση η προθεσμία εκπόνησης είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου