Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο των κυκλοφορούντων δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας


Από τη  Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας ανακοινώνεται ότι προσκαλούνται 
για  τεχνικό  έλεγχο  οι  δίκυκλες μοτοσικλέτες,  των  οποίων  η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης του κατόχου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε πριν την 15η Ιουλίου 2009 με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:
                                                                        
ΤΟ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΔΙΚΥΚΛΗΣ  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ     ΕΛΕΓΧΟΥ
να λήγει σε
0  και  1
από 15.07.2013   έως  15.08.2013
να λήγει σε
2  και  3
από 16.08.2013   έως  16.09.2013
να λήγει σε
4  και  5
από 17.09.2013   έως  17.10.2013
να λήγει σε
6  και  7
από 18.10.2013   έως  18.11.2013
να λήγει σε
8  και  9
από 18.11.2013   έως  19.12.2013

2.    Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε την 15η Ιουλίου 2009 και μετά, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο µετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, µε προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως µία (1) εβδομάδα µετά την ημερομηνία αυτή.
3.    Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα επιχείρησης ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη η οποία ανήκει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας για την οποία εκδόθηκε πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην Πιερία, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η έδρα ή διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη. 
4.    Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν µε τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον καθορισµό της
     ηµεροµηνίας ελέγχου.
5.    Ο κάτοχος δίκυκλες μοτοσικλέτας, ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό ή
     επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύµφωνα µε την

     ισχύουσα νομοθεσία και τιμωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου