Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

«ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 1.3, 2.1 ΚΑΙ 2.3 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 1.3, 2.1 ΚΑΙ 2.3 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013»


«ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 1.3, 2.1 ΚΑΙ 2.3 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013»
Η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της 2ης Πρόσκλησης των Μέτρων 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργειες» και 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013, πρόκειται να ενημερώσει τους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους υπαγωγής πράξεων και καταβολής ενισχύσεων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
- Μακρύγιαλος (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – Πρώην Δημαρχείο) ημέρα Πέμπτη 25.09.2014 και ώρα 19.00 (Μέτρα 1.3, 2.1 και 2.3)
- Λιτόχωρο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ημέρα Παρασκευή 26.09.2014 και ώρα 12.00 (Μέτρο 1.3)
- Παραλία (Λιμένας) ημέρα Δευτέρα 29.09.2014 και ώρα 12.00 (Μέτρα 1.3).
            Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στο τηλέφωνο 2351351140.
                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                                               

                                                                                          ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου