Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Τμήμα Αλιείας της Π Ε Πιερίας :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΕΤΡΑ 2.1 & 2.3 ΕΠΑΛ 2007-2013»

Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι επίκειται τροποποίηση της 2ης Πρόσκλησης για το Μέτρο 2.1  «Υδατοκαλλιέργεια» και για το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, όπου καθορίζονται οι διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους.
Η τροποποίηση αφορά κυρίως στον περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων και, ειδικότερα, για το Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 15-10-2014 και για το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση & Εμπορία» μέχρι 31.10.2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας στα τηλέφωνα 2351351140 & 141 (κα. Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης).          
                                                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                   

                                                                               ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου