Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Την αναίρεση απόφασης για ενισχύσεις σε παραγωγούς δημητριακών ζήτησε η Ελλάδα από το ΔΕΚ


Η απόφαση επέβαλε στην Ελλάδα να ανακτήσει τις ενισχύσεις που είχε χορηγήσει το 2008

«Έφεση» σε προηγούμενη απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ), που είχε δικαιώσει σχετική προσφυγή της Κομισιόν κατά της Ελλάδας για παράτυπες ενισχύσεις σε παραγωγούς δημητριακών, έκανε σήμερα η Αθήνα από το ΔΕΚ με την ελπίδα πως θα πετύχει την αναίρεση εκείνης της απόφασης

Ειδικότερα, με απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή επέβαλε στην Ελλάδα να ανακτήσει τις ενισχύσεις που είχε χορηγήσει το 2008 στους παραγωγούς δημητριακών και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγκεντρώνουν δημητριακά. Αυτές οι ενισχύσεις αφορούσαν, αφενός, επιδότηση επιτοκίου και, αφετέρου, εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 100% για δάνεια συνολικού ποσού 150 εκατομμυρίων ευρώ. Διευκρινίζεται, ότι κρατική ενίσχυση συνιστά όχι το συνολικό ποσό του δανείου, αλλά μόνο η επιδότηση επιτοκίου και η εγγύηση του Δημοσίου για το δάνειο.

Κατά τις ελληνικές Αρχές, η πλεονάζουσα παραγωγή αραβοσίτου και σίτου οδήγησε το 2008 σε πτώση των τιμών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο εισόδημα στους γεωργούς, χορηγήθηκαν με διάφορες υπουργικές αποφάσεις δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 100% και επιδότηση επιτοκίου προς 57 αγροτικούς συνεταιρισμούς, συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια προορίζονταν να διατεθούν στους παραγωγούς για τις ποσότητες δημητριακών που οι συνεταιρισμοί είχαν αγοράσει ή παραλάβει κατά τη διάρκεια του 2008.

Οι τιμές των δημητριακών που καθόρισε η Ελλάδα αντιστοιχούσαν στις τιμές που χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό των προκαταβολών που θα καταβάλονταν στους γεωργούς, δυνάμει της δανειακής σύμβασης. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι αυτά τα δάνεια συνεπάγονταν επιλεκτικό πλεονέκτημα που δημιουργούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού και επηρέαζε τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου