Και ενώ κορυφώνεται η κόντρα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τους δήμους που αρνούνται να αποστείλουν στοιχεία για τις μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούν επιθεωρητές…

της Δημόσιας Διοίκησης φέρνουν στο φως πληθώρα παρανομιών και παρατυπιών.

Όπως αναφέρει το «Έθνος», από τους πρώτους ελέγχους προκύπτει ότι δεκάδες μετατροπές συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου παρουσιάζουν προβλήματα, από τα οποία τα περισσότερα αφορούν στον προαπαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας και στη γνησιότητα δικαιολογητικών.
Μάλιστα σε ορισμένες υπηρεσίες οι περιπτώσεις παρατυπιών στις μετατροπές των συμβάσεων δεν είναι απλά μια και δυο αλλά πολλές περισσότερες.
Από τις πιο χαρακτηριστικές είναι:
-Δήμος Ρεθύμνου: Από τον έλεγχο 98 συμβάσεων έχουν εντοπιστεί προβλήματα σε 68 περιπτώσεις
-Δήμος Ασπροπύργου: Επί συνόλου 420 συμβάσεων υπάρχουν ενδείξεις για προβλήματα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30%
-Υπουργείο Πολιτισμού: Εντοπίζονται παρατυπίες σε περισσότερες από 480 νομιμοποιήσεις από το σύνολο των 1.720 φακέλων που εξετάζονται
-Δήμος Αθηναίων: Στο Δήμο έχουν εντοπιστεί 63  υπάλληλοι με πλαστά πτυχία, εκ των οποίων οι 35 ήδη απολύθηκαν. Για τους υπολοίπους 28 βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ ή παραπομπής στο πειθαρχικό συμβούλιο