Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου (δια περιφοράς / Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 στις 11:00)

 


Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» 

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 04.08.2021 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με:

1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
2. την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/ΦΕΚ 3276 Β/24.07.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».

 

 

1.  

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

2.  

Τροποποίηση της 88/2021 απόφασης ΔΣ.

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 Κωνσταντίνος Σαμαράς 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου