Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Δήμος Δίου-Ολύμπου: Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 29-10-2021 στις 5μμ

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Παρασκευή 29.10.2021 και ώρα 17.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:
1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
2. Τη με αρ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 (ΦΕΚ 4674 Β/08.10.2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Παράταση σύμβασης χρησιδανείου προς το «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ». Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
 2. Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2021. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 3. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή μη του κανονισμού άρδευσης, Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα
 6. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δίου-Ολύμπου. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 7. Λήψη απόφασης για καθορισμό ή μη χώρων για τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 8. Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ». Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 9. Ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τη Δημιουργία Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών. Εισήγηση: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος
 10. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2022.. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 11. Λήψη απόφασης για μια κατ’ αρχήν συμφωνία για συνεργασία με την ΕΤΒΑ για την ολοκλήρωση του ΒΙΟ.ΠΑ. Λιτοχώρου. Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
 12. Λήψη απόφασης περί συναινετικής λύσης μίσθωσης Α. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 13. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών λαϊκών αγορών οικονομικού έτους 2022 και εφεξής. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 14. Λήψη καταρχήν Απόφασης για τη Δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δίου-Ολύμπου. Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
 15. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στον οικισμό Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 16. Λήψη απόφασης καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων οικονομικού έτους 2022. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 17. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2022. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 18. Λήψη απόφασης καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης οικονομικού έτους 2022. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 19. Καθορισμός οικισμών για την απογραφή πληθυσμού. Εισήγηση: Πρόεδρος Κωνσταντίνος Σαμαράς
 20. Ονομασία οδού στο Λιτόχωρο στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία
 21. Ονομασία οδού στο Λιτόχωρο σε συνέχεια αιτήσεως δημότη. Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία
 22. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 23. Αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δίου-Ολύμπου (Δ.Ε.ΥΑ.Δ.ΟΛ.). Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου