Ανοίγουν βιβλία εσόδων και οι αγρότες Πάνω από 1.000.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι θα υποχρεωθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2014 να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων κατά το πρότυπο των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο φόρος θα καταλογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 13%.


Με το νέο καθεστώς οι γεωργοί θεωρείται ότι αποκτούν κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς εξομοιώνονται με τους επιτηδευματίες και πλέον το φορολογητέο εισόδημά τους θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο με βάση τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τις κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Όπως αποκαλύπτει το «Εθνος», παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι θα υπάρξουν περιορισμένες εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίων και το νέο σύστημα φορολόγηση φορολογίας εισοδήματος των αγροτών. Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές θα αποφασισθούν μέχρι το τέλος του 2013 και θα αφορούν μόνο σε όσους αποκτούν χαμηλά εισοδήματα της τάξης των 1.500-3.000 ευρώ τον χρόνο