Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Παρεμβάσεις συντήρησης οδοστρώματος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας επιθεώρησε η Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας


Επιτόπιο έλεγχο σε εργασίες που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας επιθεώρησε εξελισσόμενα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στη γέφυρα του Λεύκου ποταμού (Πέλεκα) στη 13η Εθνική οδό Κατερίνης - Αγ. Δημητρίου-Όρια νομού, που αφορούν εργασίες αποκατάστασης φθορών του πεζοδρομίου της γέφυρας καθώς και υπερύψωσης και βαφής των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας αυτής σε μήκος τουλάχιστον διακοσίων (200) μέτρων.


Οι παρεμβάσεις σκυροδέτησης του πεζοδρομίου εντάσσονται στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018, 2019» με προϋπολογισμό μελέτης 813.000,00 € (με 24% ΦΠΑ).

Η  παρούσα μελέτη έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του καταστρώματος της  Εθνικής οδού 13ης «Κατερίνης - Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού» καθώς και της 17ης  Επαρχιακής οδού από «χ.θ. 20+500 της  Εθνικής οδού 13ης - Πέτρα», των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχει η  Π.Ε. Πιερίας.

Οι  εργασίες που προβλέπονται  για την υλοποίηση του έργου είναι διανοίξεις και καθαρισμοί-μόρφωση τάφρων ή ερείσματος σε μεγάλο τμήμα των οδών,  κατασκευή τεχνικών  έργων στα πλαίσια συντηρήσεων των υφιστάμενων τεχνικών των οδών ή και κατασκευή νέων τεχνικών για επεμβάσεις αποκαταστάσεις τοπικών στενωμάτων των οδών, έργα αποκατάστασης φθαρμένων ασφαλτικών καταστρώματος  των οδών καθώς και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης των οδών.

Οι εργασίες υπερύψωσης και βαφής των κιγκλιδωμάτων της γέφυρας του Πέλεκα, εντάσσονται στο έργο «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας οδών ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας  για τα έτη 2017-2018» με προϋπολογισμό μελέτης 500.000€ (με Φ.Π.Α  24%).

Πρόκειται για μια σημαντική εργολαβία που έχει σαν αντικείμενο εργασιών τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας  και συγκεκριμένα τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου από καθημερινές φθορές, τη βαφή διαβάσεων και κυκλοφοριακών κόμβων, την αποκατάσταση καλυμμάτων υφιστάμενων φρεατίων, τον καθαρισμό των παράπλευρων ερεισμάτων, τάφρων, τεχνικών (κάθετων και παράπλευρων) τόσο από βλάστηση όσο και από φερτά υλικά, τη συντήρηση-αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων γεφυρών-τεχνικών, την κοπή παρόδιας βλάστησης, κλαδιών, δέντρων κ.ά..

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία των εργασιών, επισημαίνοντας τη βαρύτητα που δίνει η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σε παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την ασφαλή κυκλοφορία και διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών. «Καθημερινά στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, υλοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο σημαντικών έργων μεγάλων προϋπολογισμών για τη
διασφάλιση ποιοτικών υποδομών αναπτυξιακού χαρακτήρα» ανέφερε η κ. Σοφία Μαυρίδου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου