Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς της Πιερίας. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας»


Ο Δήμος Κατερίνης, ο Οργανισμός  Παιδείας,  Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Πρόνοιας  του Δήμου Κατερίνης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κατερίνης  σε συνεργασία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, που υπάγεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διοργανώνουν την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, στις 10.00 π.μ. διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) με τίτλο: «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς της Πιερίας. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας».

 

Η διαδικτυακή ημερίδα θα έχει διάρκεια δύο (2) ώρες και είναι απαραίτητη η προεγγραφή (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας).

 

Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης είναι να ενισχύσει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής της Πιερίας να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, οι οποίες άλλωστε πολλαπλασιάζονται εξαιτίας και της πανδημίας.

 

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, καθώς είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποκλειστικά για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά και δυνατότητες, για τους φορείς του πολιτισμού. Η ανάπτυξη, όμως, του πολιτιστικού τομέα είναι κάτι που, ταυτόχρονα, ενδιαφέρει ευρύτερα την τοπική κοινωνία, καθώς ο πολιτιστικός τομέας ενδυναμώνει το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Έτσι, μπορεί να καταστεί και μοχλός τοπικής ανάπτυξης.

 

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που προκύπτουν είναι πολλά και ενδιαφέροντα.

·         Πώς και με ποιόν τρόπο οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να εδραιωθούν μέσα σε ένα εγχώριο και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά την πανδημία;

·         Πώς μπορούν να τους βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία;

·         Ποιες εμπειρίες υπάρχουν;

·         Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης;

·         Υπάρχουν παραδείγματα καλών πρακτικών;

Τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια της  εκδήλωσης από τους ομιλητές με τη συμμετοχή και του κοινού.   

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση παρακαλούμε να εγγραφείτε ΕΔΩ.Ο Δήμος Κατερίνης, ο Οργανισμός  Παιδείας,  Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Πρόνοιας  του Δήμου Κατερίνης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κατερίνης  σε συνεργασία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, που υπάγεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διοργανώνουν την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, στις 10.00 π.μ. διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) με τίτλο: «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς της Πιερίας. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας».

 

Η διαδικτυακή ημερίδα θα έχει διάρκεια δύο (2) ώρες και είναι απαραίτητη η προεγγραφή (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας).

 

Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης είναι να ενισχύσει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής της Πιερίας να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, οι οποίες άλλωστε πολλαπλασιάζονται εξαιτίας και της πανδημίας.

 

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, καθώς είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποκλειστικά για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά και δυνατότητες, για τους φορείς του πολιτισμού. Η ανάπτυξη, όμως, του πολιτιστικού τομέα είναι κάτι που, ταυτόχρονα, ενδιαφέρει ευρύτερα την τοπική κοινωνία, καθώς ο πολιτιστικός τομέας ενδυναμώνει το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Έτσι, μπορεί να καταστεί και μοχλός τοπικής ανάπτυξης.

 

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που προκύπτουν είναι πολλά και ενδιαφέροντα.

·         Πώς και με ποιόν τρόπο οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να εδραιωθούν μέσα σε ένα εγχώριο και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά την πανδημία;

·         Πώς μπορούν να τους βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία;

·         Ποιες εμπειρίες υπάρχουν;

·         Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης;

·         Υπάρχουν παραδείγματα καλών πρακτικών;

Τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια της  εκδήλωσης από τους ομιλητές με τη συμμετοχή και του κοινού.   

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση παρακαλούμε να εγγραφείτε ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Κατερίνης, ο Οργανισμός  Παιδείας,  Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Πρόνοιας  του Δήμου Κατερίνης

η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κατερίνης & το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας

της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

σας προσκαλούν

την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

σε διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) με τίτλο

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς της Πιερίας.

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας»

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα έχει διάρκεια δύο (2) ώρες

 

Για την προεγγραφή σας στην εκδήλωση πατήστε εδώ.

Η προεγγραφή είναι απαραίτητη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Παρασκευή 25  Ιουνίου 2021

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς της Πιερίας. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας»»

09:30-10:00

Σύνδεση εγγεγραμμένων με την πλατφόρμα epresence

 

10:00-10:40

 

        Καλωσόρισμα
        Τσιαλός Γεώργιος, Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας,
        Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας  του Δήμου Κατερίνης
        "Πολιτισμός και ψηφιακή μετάβαση"

        Μακρίδου Χρυσούλα,
        Ειδική σύμβουλος του Δήμου Κατερίνης, Νομικός
 
       "Πολυπολιτισμικότητα" 10:40-11:15

 

 

 

11:15-11:30


      Ειρήνη Κομνηνού

      Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ
      και επικεφαλής του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός

     «Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027: η επόμενη σελίδα»

       

         Κωνσταντίνος Τρακόσας
          Στέλεχος  του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη

      «Τα βήματα για μία επιτυχή συμμετοχή
       στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη »

 


11.30-12:00

 

      Κώστας Λαμπρούλης
      Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεάτρου Smouth
    «Η εμπειρία του Θεάτρου Smouth από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη»

 

  12:00-

 

         Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου