Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

     


  
   ΣΧΕΤ :   α. Το υπ΄αρθ . 20 άρθρο καταστατικού  του Ε.Ο.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                             β. Το υπ΄αρθ.  34 άρθρο  καταστατικού  του Ε.Ο.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

              γΑπόφαση Πρακτικού ΔΣ  Νο 2/2021 του Ε.Ο.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

                   Σας  γνωρίζουμε  ότι στις 22 Σεπτεμβριου 2021, η Ετήσια Τακτική Γενική   

            Συνέλευση των μελών του Ε.Ο.Σ. Κατερίνης εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το 

           οποίο μετά την συγκρότησή του σε σώμα στις 24 Σεπτ 2021 ,σύμφωνα με το

           β΄σχετικό και μετά απ καταμερισμό αρμοδιοτήτων, έλαβε την παρακάτω μορφή:

 

α/α

       ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

1

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΕΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

697 758 7345

 

2

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

3

 

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΠΟΥΖΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

 

 

4

 

ΤΑΜΙΑΣ

 

ΜΠΟΥΖΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΩ

 

 

5

 

ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ

 

ΤΖΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

 

 

6

 

ΕΦΟΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

7

 

ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΥΛΙΚΟΥ

 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

8

 

ΜΕΛΟΣ 

 

ΜΠΑΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

9

 

ΜΕΛΟΣ 

 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                        Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

                         

                                                                                                               

                 Τεκιρίδης Θεόδωρος                             Μπουζιώτα Αργυρούλα

     

              

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου