Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Σε τρεις άξονες η πρόταση του Μηχανισμού Καινοτομίας στην DG REGIOγια την ενδυνάμωση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Εξωστρέφεια, Δικτύωση και Braingain είναι oι τρεις βασικοί άξονες της πρότασης για την ενδυνάμωση της καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία, την οποία παρουσίασε ο Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (One Stop Liaison Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον επικεφαλής της Διεύθυνσης Έξυπνης και Διατηρήσιμης Ανάπτυξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων IV (DG REGIO) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ. Nichola De Michelis και στον Αναπληρωτή προϊστάμενο της διοικητικής μονάδας Κύπρου και Ελλάδας (REGIO.G.3) κ. Παναγιώτη Πανταζάτο, κατά την επίσκεψή τους στη δομή του One Stop Liaison Office της ΠΚΜ, πριν από λίγες ημέρες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν οι εκπρόσωποι της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, του One Stop LiaisonOffice, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της DG REGIO, έγινε εκτενής αναφορά στις  προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την καινοτομία της επόμενης περιόδου, στους τομείς και τους κλάδους που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική στην περιοχή, στις δράσεις Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του One Stop Liaison Office καθώς και στα μέχρι σήμερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση τους. 

Η συνάντηση είχε ως σκοπό τη διερεύνηση από πλευράς της DG REGIO των αναγκών του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και ειδικότερα στους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης:

- Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία

- Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες  

- Αγροδιατροφική αλυσίδα

- Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία

- Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα 

- Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα  

- Αειφόρος Ενέργεια  

- Ψηφιακές τεχνολογίες

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Μηχανισμού Καινοτομίας της ΠΚΜ υπογράμμισαν ότι με έμφαση στη χρηματοδότηση δράσεων που θα στοχεύσουν στην τόνωση της Εξωστρέφειας, της ενίσχυσης της Δικτύωσης και συνεργασίας καθώς και υποστήριξης του Braingain, ιδιαίτερα στις προτεραιότητες που θα εξειδικεύσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα προσδιοριστεί το κατάλληλο μείγμα πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του περιβάλλοντός της.  

 

To One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

- Μαντζανάκης Σταύρος  2313 319668

- Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667

- Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790

- Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

E-mail:  info@ris3rcm.eu

 

Συνεχή ενημέρωση για θέματα καινοτομίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:https://www.ris3rcm.eu/

καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  

FACEBOOKhttps://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia/

TWITTERhttps://twitter.com/RIS3RCMakedonia

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου