Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Ο Δήμος Κατερίνης σε νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Κοινωνικοοικονομικά προβλήματα & προκλήσεις στον τομέα της υγείας τίθενται στο επίκεντρο

 

Σε αστικά περιβάλλοντα που λόγω της πανδημίας του covid-19, αντιμετωπίζουν σήμερα, κοινωνικά καιοικονομικά προβλήματα, καθώς και προκλήσεις στον τομέα της υγείας επικεντρώνεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα: “BREED - Building communityREsiliencE and sustainable Development throughsocial economy", στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Κατερίνης. 

 

Πρόκειται για μια διακρατική κοινοπραξία της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινωνικής οικονομίας κ.α. ενδιαφερόμενων μερών, στην οποία εκτός από την Ελλάδα (Κατερίνη),  οι συμμετέχοντες προέρχονται από την Ιταλία (Άλκαμο και Τράπανι), Ισπανία (Αλζίρα), Πορτογαλία (Παρέδες) και Βέλγιο (Βρυξέλλες).

 

Συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει στην συνέργεια των τοπικών αυτοδιοικήσεωντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας και των δημοτών, με κύριο στόχο μια ανθεκτική κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς και με βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Όπως διευκρινίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Τοπικής Ανάπτυξης,  Σταύρος Χριστοφορίδης: «Μέσω της συνεργασίας όλων των εταίρωντης προσέγγισης πολλών ενδιαφερομένων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συμβολή ειδικών επιστημόνων, το έργο θα προσελκύσει τις τοπικέςδιοικήσεις, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ΜΜΕ, μη κερδοσκοπικές ενώσεις, ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις καιτοπικές κοινότητες, με σκοπό να εργαστούν από κοινού για την οικοδόμηση οικοσυστημάτων κοινωνικής οικονομίας, συν-ανάπτυξη κοινωνικής κοινότηταςοικονομικές στρατηγικές και σχέδια δράσης, τα οποία θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και από άλλες χώρες της Ευρώπης».

 

Την Παρασκευή 20/05, έγινε η πρώτη διαδικτυακή διακρατική συνάντηση. Συζητήθηκαν οι στόχοι του προγράμματος και οι προγραμματισμένες δράσεις. Τον Δήμο Κατερίνης εκπροσώπησε ο επιστημονικός συνεργάτης, Δαμιανός Καλπακίδης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου