Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 27 Ιουλίου2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  

Έκδοση ψηφίσματος υπέρ υγειονομικών σε αναστολή εργασίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

2.  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (10η)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος           

3.  

Έγκριση της  έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης τουπροϋπολογισμού 2022

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος           

4.  

Επιβεβαίωση αποδοχής του βραβείου New European Bauhaus Local Initiatives και δέσμευση ενεργούς συμμετοχής σε όλη τη διαδικασία

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος

5.  

Υποβολή αιτήματος στην ειδική επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2503/97 για την Ανακήρυξη της Κοινότητας Ελατοχωρίου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών, ύστερα από γνωμοδότηση της Κοινότητας

ΕισηγητήςΙωάννης Συμεωνίδηςαντιδήμαρχος

6.  

Τροποποίηση της 427/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας», ύστερα από την παραίτηση του Ευάγγελου Κήπου

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

7.  

Τροποποίηση της 477/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 v.3463/06)»ύστερα από την παραίτηση του Ευάγγελου Κήπου

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

8.  

Τροποποίηση της 34/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης των ακτών του Δήμου Κατερίνης (Kορινού, Καλλιθέας, Παραλίας, Περίστασης,  Ολυμπιακής Ακτής)»ύστερα από την παραίτηση του Ευάγγελου Κήπου

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

9.  

Τροποποίηση της 9/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 335/2021 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιώνγια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2022»ύστερα από την παραίτηση του Ευάγγελου Κήπου

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

10.  

Τροποποίηση της 293/2021 απόφασης Δ.Σ., ως προς τον καθορισμό του τρόπου υλοποίησης του έργου «Προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στη θέση ΠΕΛΕΚΑ του Δήμου Κατερίνης»

ΕισηγητήςΙωάννης Συμεωνίδηςαντιδήμαρχος

11.  

Παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνηςαντιδήμαρχος

12.  

Έγκριση της 7/2022 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού του εγκεκριμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2022»

ΕισηγητήςΜαρία Τερζίδου, πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

13.  

Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ

Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμηςπρόεδρος ΟΠΠΑΠ

14.  

Έγκριση της 30/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «Κατάρτισηκανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.»

Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

15.  

Έγκριση της 34/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «Κατάρτισηκανονισμού λειτουργίας των ΚΔΑΠΑμεΑ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.»

Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

16.  

Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς

Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ

17.  

Έγκριση πεπραγμένων της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων

Εισηγητής: Ευγένιος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος

 

 

 

              ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου