Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


100% εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης στις ακτές της Πιερίας σύμφωνα με τις δειγματοληψίες της Περιφερειακής Ενότητας ΠιερίαςΔημήτρης Ρουκάς: Σωστή, αποτελεσματική η λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών Κατερίνης, Κορινού και Λιτοχώρου.

Για μια ακόμη καλοκαιρινή περίοδο οι λουόμενοι της Πιερίας εξακολουθούν να κολυμπούν σε πεντακάθαρα νερά. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των νερών κολύμβησης στις ακτές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ποιότητα τους.
Το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης, επαναλαμβάνεται κάθε έτος, από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο (με δειγματοληψίες κάθε 15 ημέρες) και φέτος θα ελεγχτούν εκατόν είκοσι (120) δείγματα από επιλεγμένα σημεία. Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης με τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λήψεις των δειγμάτων των νερών κολύμβησης φέτος πραγματοποιούνται σε 19 επιλεγμένες θέσεις σε όλη την έκταση της ακτογραμμής της Πιερίας. Οι απαιτούμενες εργασίες ανάλυσης των νερών εκτελούνται από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής διενέργειας των εργαστηριακών αναλύσεων. Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος το οποίο επιβεβαιώνει ότι σε όλες τις παραλίες, από το βόρειο έως το νότιο τμήμα της Π.Ε. Πιερίας τα νερά κολύμβησης είναι πεντακάθαρα και κατάλληλα για κολύμβηση.
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σοφία Μαυρίδου ανέφερε ότι οι ακτές μας και το κλίμα της Πιερίας αποτελούν το ανταγωνιστικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα που οφείλουμε να προστατέψουμε άλλα και να αναδείξουμε. Το πρόγραμμα δειγματοληψιών έχει ενταχθεί στους ευρύτερους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της Π.Ε. Πιερίας για την προστασία της δημόσιας υγείας γενικότερα και της ανάδειξης των ακτών της περιοχής. Η κ. Σοφία Μαυρίδου τόνισε ότι στις ακτές της Πιερίας δεν υπάρχει σε όλο το μήκος της ακτογραμμής, κανένα  σημείο απαγόρευσης της κολύμβησης λόγου της ποιότητας του νερού. Με τα επιστημονικά και τεκμηριωμένα αποτελέσματα των αναλύσεων αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η εξαιρετική ποιότητα αυτών των πλεονεκτημάτων της Πιερίας.
Από τα δείγματα των νερών κολύμβησης που πάρθηκαν από τις 19 επιλεγμένες θέσεις (4 νέες όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί) που καλύπτουν όλη την έκταση της ακτογραμμής της Πιερίας, η ποιότητα των νερών κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 76/160/ΕΟΚ και 2006/7/EΚ των παρακολουθούμενων σημείων ταξινομείται στην κατηγορία
«Εξαιρετικής Ποιότητας» (Κριτήριο 10).

Τα αποτελέσματα της ποιότητας των υδάτων στο σύνολο των δειγμάτων που εξετάστηκαν και μάλιστα σε περίοδο αιχμής για την τουριστική δραστηριότητα στην Πιερία όπως τόνισε η κ. Σοφία Μαυρίδου δείχνουν ότι όλες οι παρακολουθούμενες ακτές μας είναι κατάλληλες για κολύμβηση.
Οι 19 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ
1
ΜΕΘΩΝΗ
έμπροσθεν παραλίας- μετά τις ψαροταβέρνες
2.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ
κέντρο παραλίας
3.
ΑΛΥΚΕΣ ΚΙΤΡΟΥΣ
κέντρο παραλίας- βόρεια λιμανιού
4.
ΚΟΡΙΝΟΣ
παραλία μπροστά στα ξενοδοχεία
5
ΚΟΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΕΑ)
στο μέσο με Παραλία
6
ΠΑΡΑΛΙΑ
κέντρο παραλίας
7
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ
στο μέσο με Παραλία
8
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ
μπροστά στην πλατεία του οικισμού
9
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ
νότια οικισμού
10
BAPIKO
μπροστά στα camping
11
ΓΡΙΤΣΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
νότια του λιμανιού της Γρίτσας
12
ΓΡΙΤΣΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (ΝΕΑ)
βόρια του λιμανιού της Γρίτσας
13
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
κέντρο παραλίας
14
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ
κέντρο παραλίας
15
ΣΚΟΤΙΝΑ
έμπροσθεν ΚΑΑΥ
16
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
κέντρο παραλίας
17
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ (ΝΕΑ)
κέντρο παραλίας
18
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
νότια του λιμανιού
                                                           
Από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων που αφορούν : Ολικά κολοβακτηριοειδή, Ε. Coli, Στρεπτόκοκκοι, Κοπρανώδη σε όλα τα σημεία παρακολούθησης, ο αριθμός των σχηματισμένων αποικιών (colony forming units) είναι πολύ κάτω από τα όρια που βάζει η νομοθεσία για την κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας» αναλυτικά:
Με ανώτερο όριο τα 250 cfu Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100 ml για την επίτευξη της εξαιρετικής ποιότητας νερού κολύμβησης, στο σύνολο σχεδόν στις 19 παραπάνω θέσεις έδειξαν <5 cfu Ολικά κολοβακτηριοειδή / 100 ml. Με ανώτερο αποτέλεσμα τα 24 cfu Ολικά κολοβακτηριοειδή
Με ανώτατο όριο τα 50 cfu κολοβακτηριοειδή κοπράνων/ 100 ml για την επίτευξη της εξαιρετικής ποιότητας νερού κολύμβησης, τα αποτελέσματα των αναλύσεων στο σύνολο τους έδειξαν <5 cfu κολοβακτηριοειδή κοπράνων / 100 ml. [cfu = αριθμός σχηματισμένων αποικιών (colony forming units)] κατατάσσοντας τα κολυμβητικά νερά της Πιερίας στην κατηγορία «Εξαιρετικής Ποιότητας».
Με εντολή της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κ. Σοφίας Μαυρίδου, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και ειδικά η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης καθώς και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, να ανταποκρίνονται άμεσα σε ελέγχους από καταγγελίες που αφορούν θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος έτσι ώστε τα νερά κολύμβησης των ακτών της Πιερίας να παραμείνουν στην κατηγορία «Εξαιρετικής Ποιότητας».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας από την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου κατάρτισε πρόγραμμα ελέγχων σε όλες τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και κατασκηνώσεις (camping) της Πιερίας για την σωστή λειτουργία των Βιολογικών καθαρισμών που διαθέτουν καθώς και στον έλεγχο των παραστατικών των βυτιοφόρων μεταφοράς αστικών λυμάτων.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Π.Ε. Πιερίας, Δημήτρης Ρουκάς, ανέφερε ότι ενόψει της αύξησης των λουόμενων κατά την φετινή καλοκαιρινή περιόδου με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη αυξήθηκαν κατά 4 τα επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας ώστε να υπάρχει ακόμη καλύτερη εικόνα των νερών κολύμβησης σε περιοχές της Πιερίας οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα. Με τον Ποιοτικό Έλεγχο των Νερών Κολύμβησης που πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, δίνεται η δυνατότητα της σωστής διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, της καλύτερης παρακολούθησης στη διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες. Παράλληλα διαπιστώνεται και η μέχρι τώρα σωστή λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών της Κατερίνης, του Κορινού και του Λιτοχώρου, που δέχονται και το μεγαλύτερο φορτίο των αστικών λυμάτων, επεσήμανε ο κ. Δημήτρης Ρουκάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου