Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Χρ. Τζιουβάρας: Χωρίς όραμα και αναπτυξιακή προοπτική ο προϋπολογισμός του 2022 για την Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και την Πιερία.

Έργα ημιτελή όπως η Περιφερειακή οδός Κατερίνης, ή το Χατζόγλειο μεταφέρονται κάθε χρόνο, χρόνια τώρα, χωρίς ημερομηνία ολοκλήρωσης, ενώ όσα μικρά εκτελούνται διαμορφώνουν «συνεργασίες» εξυπηρέτησης και διατήρησης δομών εξουσίας στο νομό

 

Ο Χρήστος Τζιουβάρας, είναι Περιφερειακός Σύμβουλος και έχει εκλεγεί  από την Πιερία με τον συνδυασμό «Πράξεις για τη Μακεδονία» με επικεφαλής τον Χρήστο Παπαστεργίου. Έχει επίσης εκλεγεί Γραμματέας στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του 2022 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και αρκετές παρεμβάσεις και ερωτήσεις που κατέθεσε ο Χρήστος Τζιουβάρας για θέματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρωτίστως για την Πιερία, ζητήσαμε και μας απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

 

Πρόσφατα συζητήθηκε και εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του 2022 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνδυασμός σας ψήφισε ΛΕΥΚΟ. Ποια στοιχεία συνθέτουν την κριτική σας για τον προϋπολογισμό του 2022;

Σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη – Κλεισθένη, για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού κάθε έτους, απαιτείται η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό, και τα οποία αμφότερα πρέπει να εναρμονίζονται με το Ετήσιο και το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Στους προϋπολογισμούς που έρχονταν προς ψήφιση μέχρι τώρα αυτό δεν συνέβαινε και το τεχνικό πρόγραμμα ερχόταν πολύ καθυστερημένα. Μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, φέτος τελικά αυτά ήρθαν μαζί προς ψήφιση, και η λευκή – μη αρνητική ψήφος μας είχε το νόημα του να επικροτήσουμε την υιοθέτηση της πρότασής μας αυτής.

Ωστόσο, για να φτάσουμε στο σημείο να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας υπάρχει ακόμα δρόμος.

 

Ειδικότερα ποια είναι τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και κυρίως σε ποια έργα  κατευθύνονται οι δαπάνες; 

Για να μην σας κουράσω με αριθμούς, θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα: Από τα 5 περίπου εκατομμύρια ευρώ που είναι οι πληρωμές που προβλέπονται να γίνουν το έτος 2022 για το τεχνικό πρόγραμμα της Πιερίας, τα 2,7 εκατ. αφορούν σε προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους, την Εκκλησία και λοιπά νομικά πρόσωπα, ενώ λιγότερα, τα 2,3 εκατ. περίπου αφορούν σε έργα που γίνονται με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας.

Αυτό από την μεριά της Αντιπεριφέρειας μπορεί να ερμηνευτεί ως «συνεργασία» για το καλό του τόπου, από εμάς όμως ερμηνεύεται ως απουσία σχεδίου και, χωρίς σχέδιο, μη έχοντας η Αντιπεριφέρεια τι να κάνει τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού, τα διοχετεύει σε τρίτους συντηρώντας παράλληλα και μια δομή εξουσίας, μη εξυπηρετώντας όμως έτσι την Αρχή της αποδοτικότητας των πόρων.

 

Σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα έργα ποια είναι αυτά που ξεχωρίζουν στην Πιερία;

Αυτό είναι άλλο ένα σημείο κριτικής και έχει να κάνει με την ποιότητα και  την αναπτυξιακή προοπτική που δίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα. Μέσα σε αυτό κυριαρχούν τα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου και τα έργα καθαρισμού ρεμάτων και στραγγιστικών τάφρων, τα οποία βέβαια κανείς δεν αρνείται ότι είναι απαραίτητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν στην επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης στην  Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Δεν θα δούμε, για παράδειγμα, έργα που στοχεύουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού, των πλουτοπαραγωγικών πόρων, του βουνού, της θάλασσας, της παραγωγής, της παιδείας, του πολιτισμού, της θέσης του Νομού μας στον χάρτη της Ελλάδας. Δεν θα πούμε για την αντιπλημμυρική θωράκιση που μετά από 11 χρόνια της αυτής διοίκησης, θεωρείται δεδομένο ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί.

Κι αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι δηλαδή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Πιερία πορεύονται χωρίς σχέδιο.

 

Υπάρχουν ημιτελή έργα στην Πιερία και ποια είναι αυτά και γιατί παραμένουν έτσι;

Ένα που αξίζει και πρέπει να αναφερθεί είναι η «Μελέτη ανακαίνισης – επανάχρησης του Χατζόγλειου Σχολείου ιδιοκτησίας Π.Ε. Πιερίας» προϋπολογισμού 490.000 ευρώ. Εκτός ότι κατά την γνώμη μας η τιμή είναι ακριβή, είναι και ένας κωδικός που εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα κάθε χρόνο, αλλά ποτέ δεν υλοποιείται.

Αν όμως μιλάμε για ημιτελή έργα στην Πιερία, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην Περιφερειακή Οδό Κατερίνης, ένα έργο το οποίο προσβάλει τους πολίτες αλλά και τις κρατικές διαδικασίες περί εκτέλεσης έργων. Εξυπακούεται ότι για αυτό το έργο πλέον είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι ψηφίζουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές, και η διοίκηση της Περιφέρειας είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο έργο.

 

Ο προϋπολογισμός του 2022 έχει όραμα και αναπτυξιακή προοπτική για την Κεντρική Μακεδονία και συνακόλουθα  για την Πιερία;

 Κύριο σημείο κριτικής όχι μόνο της δικής μας παράταξης αλλά και των περισσότερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ακριβώς αυτό. Ενώ ακούμε συχνά τον Περιφερειάρχη να μιλάει για την Μακεδονία του 2030, αυτό δεν αποτυπώνεται πουθενά, σε κανένα τεύχος, σε καμία μελέτη και σε κανένα σχέδιο που να μας λέει ποια είναι η Μακεδονία του 2030 και με ποιους στόχους και προτεραιότητες θα πάμε σε αυτήν.

Συνακόλουθα, τόσο ο προϋπολογισμός όσο και το τεχνικό πρόγραμμα δεν συνοδεύονται από κάποιο σχέδιο ή αιτιολογική έκθεση για την στρατηγική, την στόχευση και τις επιλογές που γίνονται, και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό.

Επίσης, στην πρώτη ερώτηση είπαμε ότι με τον νόμο του Καλλικράτη – Κλεισθένη προβλέπεται η ύπαρξη Τετραετούς και Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας ώστε τόσο ο προϋπολογισμός όσο και το τεχνικό πρόγραμμα να είναι εναρμονισμένα με αυτά. Τα προγράμματα που υπάρχουν αυτήν την στιγμή είναι της περιόδου 2015 – 2019, δεν έχουμε επικαιροποιημένα για την τρέχουσα περίοδο που αιτιολογείται με το επιχείρημα ότι δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το αρμόδιο Υπουργείο.

Δεν γνωρίζω αν ο κος Περιφερειάρχης που είναι και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος έχει προβεί σε κάποια σχετική ενέργεια, το βέβαιο είναι ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Πιερία πορεύονται χωρίς σχεδιασμό, με συνακόλουθο να μην μπορούμε να πάρουμε αναπτυξιακό αποτέλεσμα που επιθυμούμε για τον τόπο και τους πολίτες, πράγμα που καταγράφεται και σε κάθε στατιστική έρευνα – μελέτη για τις Περιφέρειες της Χώρας.

 

 

Συχνά έχετε δημοσιοποιήσει παρεμβάσεις και ερωτήσεις  προς την Περιφερειακή Αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο που αφορούν θέματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Αναφέρετε κάποια ενδεικτικά και  αν υπήρξε ανταπόκριση και ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα που έχετε θέσει.

Από την αρχή της θητείας μας έχουμε καταθέσει και δημοσιεύσει πλήθος παρεμβάσεων και ερωτήσεων που αφορούν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που απασχολούν την Πιερία. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες από αυτές όπως, για την πολιτική στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Πιερίας και την ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εκεί, για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO, για την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτων στο Νομό μας, για τις εργασίες αποκατάστασης σε υδατορέματα, για την χωροταξική οργάνωση, αλλά και άλλες παρεμβάσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό και τα προγράμματα της Περιφέρειας, ζητήματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία, και άλλα. Άλλες φορές βρίσκουμε ανταπόκριση και άλλες όχι.

 

Σε πρόσφατη καταγγελία σας περιγράψατε την «ιδιόμορφη» διαδικασία συνεδρίασης  «δια περιφοράς» του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στο οποίο είστε μέλος. Τι ακριβώς έγινε και ποια ήταν η απάντηση της Αντιπεριφέρειας Πιερίας στην καταγγελία σας; 

Πρόσφατα είχαμε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Πιερίας και η συνεδρίαση έγινε «δια περιφοράς», δηλαδή με αποστολή e-mail των τοποθετήσεών μας. Διαφώνησα με αυτόν τον τρόπο της συνεδρίασης καθώς λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας θα μπορούσε να βρεθεί ένας χώρος για να γίνει η συνεδρίαση με ασφάλεια από την απειλή της Πανδημίας.

Η διαφωνία μου αυτή ωστόσο είχε να κάνει κυρίως με την ουσία της συνεδρίασης καθώς θεωρώ ότι έπρεπε να συζητηθούν με διάλογο και όχι με παράλληλους μονολόγους ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική ετοιμότητα της Περιφερειακής Ενότητας εν όψει του χειμώνα που έρχεται. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η Πιερία αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευάλωτη απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα. Όσο για τις απαντήσεις, πλέον ξέρω ότι μπορεί και να μην έρθουν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου