Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (9-07-2019)


Αποτέλεσμα εικόνας για Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 
Από    τη         Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613/4-06-2019 (ΦΕΚ2279/Β/11-06-2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της με αριθμ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/5-07-2019 Διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ανανέωση και την έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2019.


Ως ημερομηνία έναρξης ανανέωσης και έκδοσης των Δελτίων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019 και ως ημερομηνία λήξης ανανέωσης και έκδοσης των Δελτίων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2019


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και στα τηλέφωνα (2351 351 229 και 2351 351 286)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου