Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την καταχώρηση των πτυχιούχων των Ιατρικών Σχολών στις λίστες ιατρικών ειδικοτήτων των νοσοκομείων

Αποτέλεσμα εικόνας για πτυχιούχοι των Ιατρικών Σχολών,

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι πτυχιούχοι των Ιατρικών Σχολών, προκειμένου να καταχωρηθούν στις λίστες ιατρικών ειδικοτήτων των νοσοκομείων, οφείλουν να προσκομίσουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση (χορηγείται και από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)
2. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται και από Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)
3. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεως από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ)
 5. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
    Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών της Ιατρικής Σχολής είναι υποχρεωτική καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αιτήσεως για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
   Λόγω του γεγονότος ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος γνωστοποίησε στην υπηρεσία ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων έκδοσης βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος θα χορηγείται στους πτυχιούχους ιατρικών σχολών μετά την 15.00 της 19ης Ιουλίου 2019, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των νέων ιατρών και την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα παραμείνουν ανοικτές μετά τη λήξη του ωραρίου και συγκεκριμένα από την 15.00 ως την 20.00 της 19/07.
   Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ιδιοχείρως καθώς και με τηλεομοιότυπο, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου