Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Προτεραιότητα η ορθολογική χρήση νερού στον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Αποτέλεσμα εικόνας για ορθολογική χρήση νερού
Πράξη με 8,9 εκατομμύρια ευρώ.Ένα από τα σημαντικότερα έργα που είχε σχεδιάσει ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού εντάχθηκε και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξη 2014-2020. 
Η Βελτίωση συνθηκών με ορθολογική χρήση νερού και εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγής Ενέργειας, ήταν από τα τελευταία έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Το έργο, του οποίου ο προϋπολογισμός πλησιάζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, πρόκειται να δώσει λύσεις στο χρονίζον πρόβλημα άρδευσης του βόρειου Δήμου της Πιερίας και χωρίζεται σε 5 υποέργα και συγκεκριμένα:
Το πρώτο υποέργο (προϋπολογισμού 5.640.862 ευρώ) αφορά:
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 57 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΕΑ), που είναι εγκατεστημένοι σε υφιστάμενες γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές του δικτύου άρδευσης και 24 Παροχομέτρων (ΠΑΡ) σε σημαντικά σημεία επί του αρδευτικού δικτύου (21 σε κλειστό αγωγό και 3 σε ανοιχτό κανάλι), για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου Δήμου Πύδνας Κολινδρού.
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των ηλεκτρονικών υδροστομίων σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων.
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εννέα (9) σταθμών μέτρησης και τηλεμετάδοσης αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας και κυρίως στον τομέα της άρδευσης για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 929 ηλεκτρονικών υδροστομίων που θα καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υδροστομίων του δικτύου άρδευσης για την ακριβή μέτρηση κάθε υδροληψίας.
-Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας.
-Επίδειξη των λειτουργιών του συστήματος στους εμπλεκόμενους αρδευτές, ώστε να κατανοήσουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υδροστομίων και τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει το πλήρες σύστημα στις γεωργικές ασχολίες τους και στην προσπάθεια μετάβασης στη γεωργία ακριβείας.
Το δεύτερο υποέργο (προϋπολογισμού 719.200 ευρώ) αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα , ισχύος Φ/Β σταθμού 499,72KW (virtual net-metering-απομακρυσμένη αυτοπαραγωγή).
Το τρίτο υποέργο (προϋπολογισμού 2.387.685 ευρώ) προβλέπει την κατασκευή κλειστού δίδυμου αγωγού μεταφοράς νερού προς άρδευση στην περιοχή «Καβάκι Αιγινίου» μήκους 4.160m.
Το τέταρτο υποέργο με προϋπολογισμό 119.384 ευρώ, θα διατεθεί για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.
Τέλος το πέμπτο υποέργο με προϋπολογισμό 22.320 ευρώ αφορά τη σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού 499,72 KW με το δίκτυο της ΔΕΗ.
«Η Δημοτική Αρχή του Δήμου μέσα από τον συνεχή αγώνα και την υποβολή προτάσεων σε όλες τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ αποδεικνύει έμπρακτα την ετοιμότητά της αλλά και την προτεραιότητά της σε προτάσεις με γνώμονα την βελτίωση των συνθηκών και του κόστους άρδευσης και την παράλληλη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των δημοτών», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου