Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 το υποέργο «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στον οικισμό Πλαταμώνα του Δήμου Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας»Mε την πρόσφατα υπογραφείσα αρ. πρ. 68357/28-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ 6ΨΑ4468ΧΙ8-ΥΛ1) εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 808 το υποέργο «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στον οικισμό Πλαταμώνα του Δήμου Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας» προϋπολογισμού 850.000€, του έργου  με κωδικό  2019Π80800000, με  τίτλο «Αποκαταστάσεις καταστροφών στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Ημαθίας» και προϋπολογισμό 2.817.896€,  μετά από αίτημα - υποβολή Τεχνικού Δελτίου - της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ.

Η υλοποίηση του υποέργου είναι απαραίτητη για την  αποκατάσταση και την άρση της επικινδυνότητας, μετά την εμφάνιση - εξέλιξη κατολισθητικού φαινομένου, λόγω της θεομηνίας – νεροποντής που έπληξε την περιοχή το Νοέμβριο του 2017 και όπως αναφέρεται στην Έκθεση του ΙΓΜΕ  την άνοιξη του 2018, στο βόρειο τμήμα του οικισμού του Πλαταμώνα σε ένα οικιστικό συγκρότημα κατοικιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου