Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΝ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»


Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από εργαζόμενους Φορέων ...
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, «με μικρές αλλαγές που ενσωματώνουν κάποιες από τις παρατηρήσεις  που  υποβλήθηκαν  κατά  τη  Δημόσια  Διαβούλευση,  κατατίθεται  στη  Βουλή σήμερα το Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο που έχει καταρτίσει το ΥΠΕΝ και στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σημαντικές ρυθμίσεις για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ» (βλ. https://energypress.gr/news/sti-voyli-pros-psifisi-perivallontiko- nomoshedio-toy-ypen ).

Παρά   το   γεγονός   ότι   όλοι   οι   εμπλεκόμενοι   με   το   περιβάλλον   Φορείς,  όπως   οι Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο., η Επιτροπή «Φύση 2000», το ΔΙΚΤΥΟ των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ», η Επιστημονική Κοινότητα, Πολιτικά Κόμματα κ.λ.π., έχουν καταγγείλει τον προσχηματικό χαρακτήρα της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα όλων για παράταση της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης, που έληξε, με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς διήρκεσε μόλις 14 μέρες, στις 18/03/2020, και σε καιρούς όπου η χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, δίνει τη μεγάλη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της υγειονομικής κρίσης έχουν ληφθεί, ορθά, τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και των συναθροίσεων των πολιτών, αλλά και των Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων και Κοινωνικών Φορέων. Αυτές οι εξαιρετικά δύσκολες ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν στους εμπλεκόμενους Φορείς, αλλά και στους λοιπούς κοινωνικούς φορείς και πολίτες να συμμετέχουν σε μια διαφανή και δημοκρατική συζήτηση. Παρά την ιδιαιτερότητα της κατάστασης στην παρούσα συγκυρία, το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ δέχτηκε, στο ελάχιστο διάστημα που διήρκεσε η διαβούλευση, εκτεταμένο και δριμύτατο σχολιασμό και αρνητική κριτική από μια πληθώρα φορέων και απλών πολιτών.
H κοινή αγωνία των ενστάσεων όλων των σχετικών εμπλεκόμενων Φορέων είναι ότι το Σχέδιο Νόμου όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αντίθετα, θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των όρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της χώρας μας και αποδιάρθρωση του ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών που, παρά τα πολλά προβλήματα και προσκόμματα που τέθηκαν διαχρονικά εκ μέρους της ίδιας της Ελληνικής Πολιτείας, έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα επιτυχημένο και λειτουργικό σχήμα, με μεγάλη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, για αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στην χώρα μας. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι, ειδικά τα Νομοσχέδια διαμόρφωσης Περιβαλλοντικών Πολιτικών, είναι απαραίτητο να εξετάζονται χωρίς βιασύνη και με πλήρη εφαρμογή των δημοκρατικών και κοινοβουλευτικών διαδικασιών, αφού βεβαίως έχουν πρώτα υποβληθεί στην πληρέστερη δυνατή και ουσιαστική διαβούλευση και επιστημονική επεξεργασία και όχι μέσα από κλειστές και αδιαφανείς διαδικασίες όπως αυτές που ακολουθήθηκαν στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου.
Το ΔΙΚΤΥΟ των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να αναβάλει την κατάθεση του Νομοσχεδίου στην Βουλή, και αντίθετα, να προβεί σε απόσυρση ή ριζική αναθεώρηση του Νομοσχεδίου, αξιοποιώντας τα περισσότερα από 1500 Σχόλια που κατατέθηκαν στη διαβούλευση καθώς και τις αναλυτικές προτάσεις που έχει καταθέσει το ΔΙΚΤΥΟ, οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ, επιστημονικές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Πέραν όλων των άλλων, αποτελεί θέμα δημοκρατίας και συνταγματικότητας, να μην ψηφιστεί ένα Νομοσχέδιο βαρύνουσας σημασίας για το Περιβάλλον από την Ελληνική Βουλή που, επίσης λόγω της πανδημίας, λειτουργεί με περιορισμένη παρουσία Βουλευτών, με ελλιπείς συνεδριάσεις επιτροπών και χωρίς την συμμετοχή των Φορέων, και η οποία συνεδριάζει για να παράγει Κοινοβουλευτικό Έργο που σχετίζεται κυρίως με τα μέτρα για την πανδημία.


23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου