Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Ανακοίνωση για την υποχρεωτική δήλωση και καταγραφή στην Κτηνιατρική Υπηρεσία των κατόχων οικόσιτων χοιροειδών.

Aφρικανική πανώλη των χοίρων: Έρευνες για τον τρόπο που έφτασε ...

  Καλούνται όλοι οι κάτοχοι χοιροείδών οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει σε δήλωση και καταγραφή των ζώων τους στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Πιερίας να το πράξουν άμεσα έως και την Παρασκευή 08 Μαίου.
Αυτό περιλαμβάνει και τις οικόσιτες εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν έστω και ένα χοίρο για ιδιωτική κατανάλωση.
Δεδομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επιδημία του κορονοϊού και με στόχο την ασφάλεια των πολιτών η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2351354111.
Επιπλέον δε, θα πρέπει σε όλες τις εκμεταλλεύσεις εμπορικού χαρακτήρα και μη να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων. Ανάμεσα στα άλλα μέτρα βιοασφάλειας ιδιαίτερης σημασίας είναι η ύπαρξη ισχυρής περίφραξης ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση επαφή με χοίρους άλλων εκμεταλλεύσεων ή αγριόχοιρους. Τέλος καθώς η υπαίθρια παραμονή χοίρων απαγορεύεται θα πρέπει να γίνει άμεσα περισυλλογή τυχόν χοίρων που βρίσκονται εκτός των οριοθετημένων εγκαταστάσεων.
Χοίροι που ανευρίσκονται ελεύθεροι εκτός των ορίων της εκμετάλλευσης ή ακόμα και εντός εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν όμως δηλωθεί στην Κτηνιατρική Υπηρεσία θα θανατώνονται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης για τους ιδιοκτήτες.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2351354110


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου