Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Κατερίνης το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 785.551,20 €.  «Πρόκειται για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «LIFE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το «Πράσινο Ταμείο», όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, Γιάννης Συμεωνίδης, που εισηγήθηκε το θέμα στο Δ.Σ. Κατερίνης.

Το Σχέδιο Δράσης εκπονήθηκε από ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE-IP AdaptInGreece» ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή. Εγκρίθηκε δε από το Δ.Σ. Κατερίνης ύστερα από προηγηθείσα διαβούλευση με τους πολίτες, διαδικασία, η οποία έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2020, καθώς και σχετική ενημέρωση των δημοτών μέσω του τοπικού & περιφερειακού τύπου.

 

ΔΥΟ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 785.551,20 €.

Η συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης αναφέρεται στις εξής πιλοτικές Δράσεις: 

1) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης.

2) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Internet of Thing» Δορυφορικής Τεχνολογίας για Ενημέρωση Περιβαλλοντικών Συνθηκών.

Όπως προαναφέρθηκε, ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω Δράσεων του Δήμου Κατερίνης ανέρχεται σε 785.551,20 €, εκ των οποίων: 

– 471.330,72€ είναι η δημόσια χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE, 

– 75.000,00€ είναι η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, 

– 239.220,48€ είναι η ίδια συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης (με τη δυνατότητα του Δήμου να εκμεταλλευτεί τις πιθανές εκπτώσεις κατά την ανάθεση υλοποίησης των σχετικών Δράσεων). 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος, Γιώργος Τσιαλός, μιλώντας ως προς το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Κατερίνης αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία και την οικονομία έχει ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων από το 2017.

Έχοντας επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, ο Δήμος έχει δεσμευθεί να αναλάβει δράση, προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών των αερίων των θερμοκηπίου και να ενισχύσει την ικανότητα προσαρμογής τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Με την ανάπτυξη του ΣΔΑΕΚ (Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα), ο Δήμος στοχεύει σε μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, υποστηρίζοντας τον στόχο της ΕΕ. Επίσης θωρακίζει τις υποδομές του έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσει την πρόληψη των καταστροφών και να προφυλάξει καλύτερα τους δημότες από τους κλιματικούς κινδύνους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου